دکتر خدیجه مظفری

استادیار گروه حقوق، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضویت در مجامع و انجمن ها:

 

1394 تا کنون - هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س)

1387 تاکنون - وكيل پايه يك و عضو كانون وكلاي دادگستري مركز

1386 تاكنون - عضو نخبه بنياد ملي نخبگان

1383 تا 1393 - همكاري و عضويت در انجمن علمي _ دانشجويي حقوق، دانشكده حقوق دانشگاه تهران

1382 تا 1393 - عضويت در گروه دانشجويان استعداد درخشان