دکتر خدیجه مظفری

استادیار گروه حقوق، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مقاله های ارائه شده در همایش ها:


1394- مقاله نظام های حقوقی بهره برداری از اراضی طرح 550 هزار هکتاری خوزستان

     اولین همایش ملی بررسی ابعاد فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی طرح احیای ۵۵۰ هزار هکتاری اراضی خوزستان و ایلام – 26-27 آبان 1394 - اهواز