دکتر خدیجه مظفری

استادیار گروه حقوق، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

طرح های پژوهشی:

  1- بررسی تخلفات اداری و نحوه رسیدگی به آن