دکتر خدیجه مظفری

استادیار گروه حقوق، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

تحصیلات:

دكتري (Ph.D) :   حقوق خصوصی

كارشناسي ارشد:   حقوق خصوصی

كارشناسي :     حقوق