دکتر خدیجه مظفری

استادیار گروه حقوق، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

متون فقه 3    درس نظري    2 واحدي

هدف: آشنا ساختن دانشجويان با متون فقه اسلامي، فتائاي فقها و اصطلاحات فقهي و شناخت فقه اسلامي

سرفصل دروس: متون مربوط به ارث و وصیت