دکتر خدیجه مظفری

استادیار گروه حقوق، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

دکتر خدیجه مظفری سیبنی

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س)

 استادیار گروه حقوق رزومه پژوهشي-اجرايي

دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

   دكتري (Ph.D) :     دانشگاه تهران - حقوق خصوصی

   كارشناسي ارشد:    دانشگاه تهران - حقوق خصوصی

   كارشناسي :         دانشگاه تهران - حقوق

   آدرس:  تهران، میدان شیخ بهایی، دانشگاه الزهرا (س)

   تلفن دفتر مدیریت گروه حقوق:       85692886-021

   تلفن اتاق:                          85692774-021

   تلفن همراه:                      7905-582-0912

   پست الکترونیک :       Kh.Mozafari@alzahra.ac.ir

   تلگرام :  https://telegram.me/Dr_Mozafari_Siboni