دکتر مریم مونسی سُرخه

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س)


سوابق اجرایی

   استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی گروه طراحی پارچه و لباس، دانشگاه الزهرا، از 94.

   استاد مشاور نشریه علمی تخصصی سندس، گروه طراحی پارچه و لباس، دانشگاه الزهرا، از 95.

   منتور در اولین رویداد کارافرینی یاس، دانشگاه الزهرا، 95.

داور نخستین جشنواره طراحی لباس خلیج فارس با رویکرد علمی تحقیقاتی از سوی انجمن طراحان لباس و پارچه ایران، موزه آزادی، 95.

داور علمی جشنواره طراحی لباس مشاغل از ایده تا اجرا، طرح پرنیا، دانشگاه الزهرا، 95.

داوری نخستین جشنواره ملی لباسهای دانشجویی، دانشگاه شریعتی، 94.

عضو کارگروه پژوهش سیمای جمهوری اسلامی ایران، 93.

داور اولین جشنواره مد و لباس تسنیم، شهرداری تهران، 93.

عضو شورای سیاستگذاری مد و لباس، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 92.

کارشناس و عضو تیم تخصصی کمیسیون ماده 4 بنیاد ملی مد و لباس، وزارت ارشاد، دومین جشنواره فجر، 91.

عضو شورای تخصصی و پژوهشی مد و لباس استان تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 93.

عضو شورای سیاستگذاری نخستین جشنواره سراسری مد و لباس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 93.

عضو کمیته ارزیابی و کارشناسی مدلهای اسلامی و ایرانی با مرکز ترویج مد و لباس اسلامی ایرانی، برند عفیف، 93.

طراح و داور مسابقه طراحی لباس در نخستین گردهمایی فعالان پوشاک و منسوجات خانگی، دانشگاه آزاد قائمشهر، 94.