دکتر مریم مونسی سُرخه

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س)


تحصیلات


دكتري (Ph.D) : پژوهش هنر (تخصص: طراحی لباس)

كارشناسي ارشد: پژوهش هنر

كارشناسي : طراحی لباس

 

زمینه های تدریس

  دروس تخصصی طراحی لباس (کارگاه های عملی: طراحی لباس، الگوسازی و دوخت)

  دروس تخصصی طراحی لباس (نظری: دروس تاریخی، روش تحقیق، سبک شناسی)