لادن معتمدی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

 

-مقاله اشتراکی، دکتر لادن معتمدی، دکتر عاتفه نوارچی ،"ترجمه عناصر فرهنگی از فرانسه به فارسی :مطالعه موردی ترجمه کتاب کاش کسی جایی منتظرم باشد" ، دوره 16، شماره 21، پاییز-زمستان 1397، دو فصلنامه علمی پژوهشی نقد زبان و ادبیات خارجی دانشگاه شهید بهشتی.

-مقاله اشتراکی دکتر عاتفه نوارچی، دکتر لادن معتمدی، "ترجمه اسامی خاص در فرهنگ اصطلاحات علوم و معارف اسلامی " ، شماره 21، دوره 12، تابستان 1397، دو فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه تبریز .

-مقاله اشتراکی دکتر لادن معتمدی، دکتر عاطفه نوارچی، "نقد ترجمه ی متون اسلامی"، شماره 27 بهار-تابستان 97،  نشریه قلم، مجله ی علمی-پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه.

 -مقاله " مطالعه مکان و تاثیر آن بر دیدگاه اجتماعی در آثار آنی ارنو "، دوره 6، شماره 2 زمستان 1394، دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات زبان و ادبیات  فرانسه دانشگاه شهید چمران اهواز    

 مقاله "شخصیت روایی در داستانهای خود زندگینامه ای ; مورد بررسی : آنی ارنو" ، شماره 10،  پاییز و زمستان 93،  دو فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات  زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه شهید چمران اهواز

 مقاله " رمان خانوادگی و بازسازی هویت  نزد آنی ارنو" ، شماره 5، بهار و تابستان 86، نشریه انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه ( PLUME  )


مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی

-سخنرانی "محیط زیست در اسلام" در همایش بین المللی "محیط زیست در ادبیات"،دانشگاه الزهرا، تیر 1396

-ارایه مقاله با عنوان "سیمین دانشور نویسنده پست مدرن " به زبان فرانسه دراولین همایش بین المللی ادبیات تطبیقی فارسی و فرانسه، دانشگاه فردوسی مشهد، مهر 1395

-کرسی نقد ترویجی، "زبان پیامک، چگونگی، معایب و مزایا"، دانشکده ادبیات دانشگاه الزهرا، اسفند 1395

افتخارات/جوایز

-کسب عنوان "استاد برتر آموزشی" در بین اعضای هیات علمی پیمانی زیر 3 سال دانشگاه الزهرا به مناسبت دهه سرآمدی آموزش سال 97.

-کسب جایزه اول بهترین گروه تاتر دانشجویی در نخستین جشنواره تاتر دانشجویی فرانسه زبان در ایران به عنوان کارگردان نمایش "سوء تفاهم " اثر آلبر کامو به زبان فرانسه، با داوری خانم فلوریان گابر از کشور فرانسه، دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی، اردیبهشت 1395

 

کتب تألیف/ترجمه شده

-تالیف کتاب "متون اسلامی به زبان فرانسوی" با همکاری خانم دکتر عاطفه نوارچی، انتشارات نشر دانشگاهی، تهران، 1396(معرفی شده به جشنواره فارابی در سال 1397)

-ترجمه کتاب "خانواده خورشید" (گزیده ای از کتاب الغدیر علامه امینی پیرامون مباحث خانواده گردآوری کانون خورشید) به زبان فرانسه با همکاری خانم دکتر عاطفه نوارچی، انتشارات پیام عدالت، تهران، 1395.

-تالیف کتاب " ترجمه متون اسلامی فرانسه فارسی - فارسی فرانسه " با همکاری خانم دکتر عاطفه نوارچی، انتشارات نشر دانشگاهی، تهران 1398


سایر پژوهش ها