محبوبه موسیوند ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) : فلسفه تعليم و تربيت

 

كارشناسي ارشد:فلسفه غرب

كارشناسي :فلسفه غرب

زمینه های تدریس

 اصول فلسفه آموزش و پرورش، اخلاق تخصصي ، آموزش و پرورش ابتدايي، راهنمايي و متوسطه، روش تحقيق پيشرفته 

 زبان تخصصي،‌كليات فلسفه ، منطق، انسان در اسلام ، معرفت شناسي، فلسفه آموزش و پرورش

مباني جامعه شناسي فلسفي ، تاريخ فلسفه اسلامي