محبوبه موسیوند ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات
دكتري (Ph.D) : فلسفه تعليم و تربيت
كارشناسي ارشد:فلسفه غرب
كارشناسي :فلسفه غرب

زمینه های تدریس

  • مربی قرآن در سازمان تبلیغات اسلامی ، 1387
  • تدریس در دانشگاه خوارزمی از سال 1397-1388(اخلاق تخصصی ، اصول فلسفه آموزش و پرورش)
  • تدریس در دانشگاه پیام نور از سال 1397-1388(جامعه شناسی آموزش و پرورش ،منطق صوری فلسفه اموزش و پرورش ، زبان تخصصی )
  • تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1396(روش تحقیق پیشرفته ، مشاوره گروهی )
  • تدریس در دانشگاه الزهرادرسال ،1398 (تاریخ فلسفه اسلامی 2)،( سیر تحول تعلیم و تربیت ، آراء تربیتی اندیشمندان مسلمان )، تربیت در اسلام ، اندیشه اسلامی 2، علم کلام 1
  • تدریس در دانشگاه علامه طباطبایی 1399-1398(روان شناسی در قرآن و روایات)