خانم دکتر مهناز ملانظری عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س)

ردیف

عنوان پایان نامه/رساله

کارشناسی ارشد

دکتری

دانشجو

دانشگاه

اساتید راهنما

1

رابطه حجم معاملات با تغییرات قیمت سهام و کیفیت بازار

*

 

سمیرا ازنایی

الزهرا(س)

شهناز مشایخ

2

بررسی اثر پیش بینی سود مدیران بر ریسک و ارزش شرکت

*

 

سمیه پیرهادی

الزهرا(س)

سید احمد خلیفه سلطانی

3

بررسی نقش تعدیلات سنواتی در مدیریت سود

*

 

سیده کلثوم فاطمی

الزهرا(س)

علی رحمانی

4

هموارسازی سود، اطلاعات نامطمئن، بازده سهام و هزینه سهامداران

*

 

راضیه حمزی

الزهرا(س)

غلامرضا سلیمانی

5

امکان سنجی اجرای سیستم ارزیابی متوازن در شرکت های فعال در صنعت لوازم خانگی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

*

 

عصمت کمالی شهری

الزهرا(س)

رضوان حجازی

6

بررسی ساختار سرمایه و ارزش افزوده اقتصادی

*

 

اعظم صوفیانی

الزهرا(س)

رضوان حجازی

7

ارزش افزوده بازار با ارزش افزوده اقتصادی و بازار حقوق صاحبان سرمایه ، بازده سرمایه گذاری و رشد سود هر سهم

*

 

عارفه حسینی

الزهرا(س)

رضوان حجازی

8

پیش بینی بازده سهام با استفاده از نسبت های بازار

*

 

محبوبه فاطمی

الزهرا(س)

رضوان حجازی

9

بررسی تدثیر اقلام تشکیل دهنده صورت جریان های بر تصمیم گیری مدیران

*

 

کاملیامؤمنی

الزهرا(س)

رضوان حجازی

10

مقایسه روش شناسایی سود شرکت های تولید ساختمان در ایران با FASBشماره 66

*

 

زهرا نیکبخت

الزهرا(س)

رضوان حجازی

11

بررسی اثررشد و رفتار گزارش مدیریتی بر محافظه کاری حسابداری

*

 

زهرا معصومی

الزهرا(س)

رضوان حجازی

12

اثر مدیریت سود بر ارزش اطلاعات مالی جهت تصمیم گیری سرمایه گذاری در شرکت های تولیدی پذیرفته شده بورس

*

 

اعظم رستمی نسب

الزهرا(س)

رضوان حجازی

13

بررسی تاثیر اقلام تشکیل دهنده صورت جریان های نقدی بر تصمیم گیری مدیران

*

 

کاملیا مؤمنی

 

رضوان حجازی

14

بررسی ارتباط تناسب اقتضایی استراتژی رقابتی سازمان طرح سازمانی و سیستم حسابداری مدیریت یا اثر بخشی واحد تجاری

*

 

ندا فتوحی

الزهرا(س)

رضوان حجازی

15

اثر مدیریت سود بر ارزش اطلاعات مالی جهت تصمیم گیری سرمایه گذاری در شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

*

 

اعظم رستمی نسب

الزهرا(س)

رضوان حجازی

16

رابطه بین میزان ساعات کارکرد حسابرسی و مدیریت سود

*

 

الهام نبی ئی

الزهرا(س)

غلامرضا سلیمانی

17

تدوین چارچوبی برای شناسایی و ارزیابی کنترل های داخلی حاکم برگزارشگری مالی دانشگاه ها

*

 

مریم شکیبا

الزهرا(س)

علی رحمانی

18

رابطه تفاوت مالیات تشخیصی و ابزاری با مدیریت سود و اجتناب از مالیات

*

 

زهرا اربابی بهار

الزهرا(س)

علی رحمانی

19

بررسی رابطه میان ساختار مالکیت، سرمایه گذاری ثابت و جریان وجه نقد

*

 

هدی صادق رای مقدم

الزهرا(س)

شهناز مشایخ

20

تاثیر سبک های افشای شرکتی بر بازار سرمایه

*

 

پرستو آشتیان

الزهرا(س)

علی رحمانی

21

بررسی تاثیر فاکتور های کلان اقتصادی در استنتاج بی قاعدگی افق های بلند مدت سرمایه گذاری

*

 

مینا نصیری

الزهرا(س)

رضوان حجازی

22

امکان سنجی استقرار کنترل بر مبنای در دانشگاه الزهرا

*

 

آزاده جعفری

الزهرا(س)

علی رحمانی

23

بهای تمام شده دانشجو در واحد پردیس الزهرا(روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت)

 

 

زهره منصور سمائی

الزهرا(س)

علی رحمانی

24

بهای تمام شده فعالیت های حوزه پژوهشی دانشگاه الزهرا به روش DBAC

 

 

عظیمی

الزهرا(س)

علی رحمانی