خانم دکتر مهناز ملانظری عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س)

تحصیلات

دكتري (Ph.D) : حسابداری، دانشگاه پونا هندوستان، 1379 (2000 میلادی)

كارشناسي ارشد: حسابداری، دانشگاه تهران، 1371

كارشناسي: حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، 1366