خانم دکتر مهناز ملانظری عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س)

 

دوره دکتری

بررسی پیشرفت ها و تحقیقات جاری در حسابداری

 

دوره کارشناسی ارشد

سیستم های اطلاعاتی حسابداری
روش تحقیق
زبان تخصصی
 

دوره کارشناسی

زبان خارجی تخصصی
اصول حسابداری 1
  •  اصول حسابداری 2

  •  اصول حسابداری 3

حسابداری میانه 1
سیستم های اطلاعاتی حسابداری
روش های تحقیق و ماخذشناسی