مریم محسن پور ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات

دكتري (Ph.D) : سنجش آموزش

كارشناسي ارشد:  تحقیقات آموزشی
كارشناسي : ریاضی کاربردی

زمینه های تدریس   

 • عناوین دروس تدریس شده در مقطع کارشناسی:
 • ریاضیات پیش دانشگاهی
 • آمار توصیفی و استنباطی
 • سنجش و اندازه‌گیری
 • کاربرد کامپیوتر در روانشناسی
 • کاربرد مقدمات کامپیوتر در مدیریت آموزشی
 • روش تحقیق
 • کاربرد آزمون های هوش و استعداد در مشاوره
 • ارزشیابی آموزشی
 • عناوین دروس تدریس شده در مقطع کارشناسی ارشد:
 • سنجش و اندازه‌گیری
 • کاربرد کامپیوتر در تحقیقات آموزشی
 • روش‌های آماری 1 و2
 • مبانی نظری و کاربرد آزمون‌های روانی
 • روانشناسی تربیتی و اندازه‌گیری
 • روشهاي تحقيق در علوم تربيتي
 • آزمون های شناختی در روانشناسی بالینی
 • فنون ارزيابي رواني – تربيتي
 • ارزشیابی برنامه ریزی درسی
 •  
 • عناوین دروس تدریس شده در مقطع دکتری:
 • مسائل روانسنجی

 

کارگاه های برگزار شده :

 • کارگاه کاربرد نرم‌افزار اس‌پی‌اس‌اس در تحلیل پژوهش های علوم رفتاری
 • پیشنهاده پژوهشی: بایدها و نبایدها
 • استناددهی در متون علمی
 • اصول نگارش مقاله