زهرا سادات میرهاشمی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهراء(س) 

تحصیلات


   دكتري (Ph.D) :فقه و حقوق خصوصی(دانشگاه شهید مطهری تهران)

   كارشناسي ارشد:فقه و حقوق(دانشگاه شهید مطهری تهران)

   كارشناسي :فقه و حقوق اسلامی(دانشگاه شهید مطهری تهران)

تحصیلات حوزوی:

 سال ورود به حوزه:1377  ميزان تحصيلاتشرکت درس خارج فقه و اصول 

 شهر و محل تحصيل به ترتيب: قم- تهران، جامعة الزهرا(س) و مدرسه عالی شهید مطهری..  

  اهم اساتید: آیت الله خامنه ای، آیت الله امامی کاشانی، آیت الله مرعشی شوشتری، آیت الله بجنوردی، دکتر محقق داماد و .....

 

زمینه های تدریس

   همه ابواب فقه

   اصول فقه

   حقوق مدنی

   حقوق زن و خانواده

   آیات الاحکام


 پیشینه علمي ـ آموزشی:

تدريس، عضویت هیئت علمی و ...

نام مرکز علمی

تدریس

هیئت علمی

موضوع تدریس/گروه علمی

شهر

از سال

تا سال

توضیحات

دانشگاه الزهرا(س)

 

*

فقه و حقوق

تهران

1389

تا کنون

تدریس تمام دروس فقهی و حقوقی اعم از اصول فقه و فقه و آیات الاحکام و قواعد فقهیه و حقوق خانواده و حقوق مدنی، حقوق تجارت.....

دانشگاه شهید مطهری

*

 

فقه و حقوق

تهران

1386

تا کنون

تدریس تمام دروس فقهی و حقوقی اعم از اصول فقه و فقه و آیات الاحکام و قواعد فقهیه و حقوق خانواده و حقوق مدنی، .....

دانشگاه مذاهب اسلامی

 

*

 

فقه و حقوق

تهران

1387

تا کنون

تدریس تمام دروس فقهی و حقوقی اعم از اصول فقه و فقه و آیات الاحکام و قواعد فقهیه و حقوق خانواده و حقوق مدنی .....

پردیس کیش دانشگاه تهران

*

 

حقوق

کیش

1387-88

 

اصول فقه و فقه و حقو ق خانواده

حوزه علمیه کوثر خواهران

*

 

سطح 3 و 4

تهران

 

 

تدریس دروس سطح 3

و

درس فقه سطح4