شهناز مشایخ ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي - پژوهشيdr.mashayekh.docx

Development of accounting in iran - Shahnaz Mashayekh, Bita Mashayekhi - The international journal of accounting - 2008 

Iran stock market,alternatives and oil price - Shahnaz Mashayekh, Hadiseh Hajimoradkhani , Zahra Honarmandi ,Sahar Sabzehparvar - American journal of scientific research - 2012

determinants and economics of earning quality with an emphasis on earning s time series properties-2019

identification and priorization of dimension and component...- 2018

تاثير سطح وجه نقدنگهداري شده بررابطه بين بازدهي و سرمايه درگردش-1395

بررسي تاثير شفافيت گزارشگري مالي بر مربوط بودن ارزش سود حسابداري-1395

تاثير محافظه كاري حسابداري بر حجم تامين مالي شركتي-1395

شناسايي شاخصهاي تعيين كنند رتبه اعتباری شرکتها- 1395

الودگي هوا وبازده سهام دربورس اوراق بهادار تهران-1395

مقايسه معيارهاي ويژگيهاي كيفيت سود درصنايع دانش بنيان با صنايع ديگر-1395

آزمون استرس رويكردي نوين براي مديريت ريسك با تاكيد بر كفايت سرمايه بانك ها-1396

تاثيرريسك اطلاعات وهزينه هاي معاملات برواكنش بازار به اعلان سود-1396

مقايسه استفاده از يك بازي صفحه اي به روش سنتي مبتني برسخنراني وكتب درسي دراموزش اصول حسابداري-1396

بررسي تاثير پاداش هيات مديره ومديرعامل واصول حاكميت شركتي وويژگي هاي شركت بر روي مديريت مالياتي-1396

اثر وضعيت مالي در پايداري قابليت پيش بيني و هموارسازي سود-1397

رابطه كيفيت حسابرسي وارتباط باارزش سود و ارزش دفتري سرمايه با نگاهي بر رتبه بندي موسسات حسابرسي معتمد سازمان بورس اوراق بهادار تهران-1397

تدوين مدل بلوغ واحدحسابداري درشركتهاي ايراني-1397

تدوين مدل بلوغ فرايندپذيري وفناوري اطلاعات درواحدحسابداري-1398

طراحي مدل ارزشگذاري منابع انساني وگزارشگري ان ...-1398

بررسي تاثير افشاي ريسك بر كارايي سرمايه گذاري شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران-1398

چالشهای پیاده سازی حسابداري ابزارهاي مشتقه استاندارد بين المللي گزارشگري مالي شماره 9-1398

بررسي تاثيرويژگيهاي شخصيتي دانشجويان حسابداري برتمايل به شغل حسابرسي و توصيفشان از حسابرس ايده آل-1398

تأثیر بیشاطمینانی مدیران بر سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته ‎ ‎شده در بورس اوراق بهادار تهران - شهناز مشایخ ، سمیرا بهزادپور- بررسی‌های‌ حسابداری و حسابرسی - 1393

پایداری شرطی و غیرشرطی نسبت بازده خالص داراییهای عملیاتی و اجزای دوپونت آن- شهناز مشایخ ، اعظم رحیمی - بررسی‌های‌ حسابداری‌ و حسابرسی - 1391 

بررسی دقت پیش‌بینی سود توسط مدیران و عوامل موثر بر آن - شهناز مشایخ ، سیده سمانه شاهرخی - بررسی‌های‌ حسابداری‌ و حسابرسی - 1387 

بررسی رابطه بین کیفیت سود و برخی از جنبه‌های اصول راهبری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران - شهناز مشایخ ، مریم اسماعیلی - بررسی‌های‌حسابداری‌ و حسابرسی- 1385

بررسی عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس تهران در دوره 1380 ـ 1374 - شهناز مشایخ، محمد عرب مازار یزدی - بررسی‌های‌ حسابداری‌ و حسابرسی - 1384

ارتباط هزینه سرمایه و پذیرش استانداردهای حسابداری ملی و تأثیر نقدشوندگی سهام روی این رابطه -  شهناز مشایخ، مریم اوشیانی - پژوهشهای تجربی حسابداری - 1393 

بررسی رابطه بین پایداری سود و یکنواختی نرخ مالیات پرداختی در بورس اوراق بهادار تهران - شهناز مشایخ، مهسا قاسمی؛ منیژه رامشه - پژوهشهای تجربی حسابداری - 1392 

بررسی قابلیت پیش‌بینی نسبت PEG در مقایسه با نسبت P/E برای تعیین قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - شهناز مشایخ، زهرا فرشی؛ حبیبه خمیسی - پژوهشهای تجربی حسابداری - 1392 

 اثر پذيرش استانداردهای حسابداری ملی ايران بر سطح محافظه‌کاری در افشای اطلاعات حسابداری - شهناز مشایخ،  ليلا کاظمی - پژوهشهای حسابداری مالی - 1393

 بررسی رابطه بين تمرکز مالکيت، عملکرد شرکت و سياست تقسيم سوددر شرکت‌های پذيرفته شده‌دربورس‌اوراق‌بهادارتهران - شهناز مشایخ، مهين عبدالهی -  ژوهشهای حسابداری مالی - 1390 

افشای حسابداری، کیفیت حسابداری، محافظه کاری شرطی و غیر شرطی - شهناز مشایخ، شیوا میمنت آبادی - پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی - 1393 

یکنواختی نرخ مالیات پرداختی و انتظارات سرمايه گذاران درباره سود آتي - شهناز مشایخ، مهسا قاسمی، منیژه رامشه - تحقیقات حسابداری‌ و حسابرسی -1393 

بررسي رابطه محافظه كاري و محتواي اطلاعات حسابداري در بورس اوراق بهادار تهران - شهناز مشایخ، مرضيه هجراني جميل -  تحقیقات حسابداری‌ و حسابرسی - 1392

اثر بکارگیری استانداردهای حسابداری بر کیفیت حسابداری - شهناز مشایخ، زهره امینی-  تحقیقات حسابداری‌ و حسابرسی - 1389 

بررسي رابطه نرخ تورم ، نرخ سود تضمين شده و بازده طلا با بازار سهام ايران - شهناز مشایخ، حديثه حاجي مرادخاني -  تحقیقات حسابداری‌ و حسابرسی - 1388

مدیریت سود و رفتار سرمایه گذاری واحدهای تجاری - شهناز مشایخ، نازنین بشیری منش؛ سید سمانه شاهرخی - مطالعات تجربی حسابداری‌ مالی - 1392 

بررسی مدل گوردون با رهیافت شبکه عصبی - شهناز مشایخ ، نهاله حیاتی - بررسی‌های‌ حسابداری‌ و حسابرسی - 1395

تاثیر سطح وجه نقد نگهداری شده بر رابطه بین بازدهی و سرمایه در گردش  - شهناز مشایخ ، سونا نوروزی ، فاطمه قشقایی - بررسی‌های‌ حسابداری‌ و حسابرسی - 1395 

جهت حساسیت جریان وجه نقد عملیاتی به مانده وجه نقد و محدودیت دسترسی به منابع مالی و تاثیر سهامداران نهادی - شهناز مشایخ، نازیلا باقری - دانش حسابداری مالی - 1394 

ارزیابی و مقایسه کارایی مدلهای قیمت گذاری داراییها با استفاده از معیارهای متفاوت - شهناز مشایخ، خدیجه اسفندی - فصلنامه حسابداری مالی - 1394 

اثروضعيت مالي درپايداري قابليت پيش بيني وهموارسازي سود,فصلنامه مديريت دارايي و تامين مالي-1396   مديريت دارايي و تامين مالي

 

 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي - ترویجی 

عوامل موثر بر ساختار سرمايه - شهناز مشایخ، سیده سمانه شاهرخی - حسابدار - مهر 1385  

كارايي معيار ارزش افزوده اقتصادي در بورس تهران - شهناز مشايخ ، نازنين بشيري - حسابدار - تیر 1385

بازار مالي ايران در مقايسه با بازارهاي جهان - شهناز مشایخ ، محبوبه جعفري - حسابدار - اسفند و فروردین 1386 

طرح تحول اقتصادي و ابعاد مختلف آن - شهناز مشايخ ، شراره عليپور ، سارا اخلاقي  - حسابرس - پاییز 1387 

بحران مالي آمريكا و پيامدهاي آن - شهناز مشايخ، زهراعابدي ، فرناز طبقيان - حسابرس - زمستان 1387

سنجش اعتبار شركتها - شهنازمشايخ ، حميده جهانشاهي، آمنه باكري - حسابرس - زمستان 1388

بررسی اثرات تمرکز مالکیت بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - شهناز مشايخ، راضيه ماه آورپور - مطالعات حسابداری - پاییز 1387

نوسانات قیمت طلا دربازار ایران وجهان - شهناز مشایخ، راضیه سعادت ابادی، سمیه وطن خواه - پژوهش حسابداری - زمستان 1391

فاصله گزارشگری مالی ازاهداف موردنظراستانداردهای حسابداری درایران - شهناز مشایخ، هانیه حکمت، معصومه کاشف - پاییز 1391

بحران بدهی غرب - شهناز مشایخ، سمیرا ازنایی، زهره عباس تفرشی - پژوهش حسابداری -  تابستان 1391 

تاثیر نوع ساختار مالکیت برعملکرد - علی رحمانی ، شهناز مشایخ، مهدیه پرتواعظم - پژوهشنامه حسابداری مالی - بهار 1390 

رابطه اندازه شرکت بانوسانات بازده سهام - شهناز مشایخ، نسیم حراف - پژوهشنامه حسابداری مالی - پاییز 1390 

بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و ثبات سود با هزینه سرمایه - حسین علوی طبری، شهناز مشایخ، مریم نو بهاری - توسعه و سرمایه - پاییز و زمستان1389  

عملکرد صندوقهای سرمایه گذاری از تیوری تا عمل - شهناز مشایخ ،سیده سمانه شاهرخی، نازنین بشیری - مطالعات حسابداری وحسابرسی - پاییز 1392 

اثار اقتصادی همگرایی بااستانداردهای  بین المللی گزارشگری مالی - شهناز مشایخ، صدیقه شریفی، فهیمه رضایی - پژوهش حسابداری - زمستان 1390 

تاثیر سرمایه فکری بر شاخصهای عملکردی شرکتها - شهناز مشایخ، سعیده ادم پیرا، آمنه عابد - پژوهش حسابداری  - پاییز 1390 

مروری بر صندوقهای سرمایه گذلری مشترک وشاخصی - شهناز مشایخ، منا قدرتی، فایزه محمدی -  پژوهش حسابداری - تابستان 1390 

بررسی انگیزه های مدیریت سود - شهناز مشایخ، زهرا اربابی، معصومه رحیمی فر -  پژوهش حسابداری - تابستان 1392

تاثیر اخبار و مراجع خبری بر بازار سرمایه - شهناز مشایخ، سرورپژمان، شهره حدیدی فرد - پژوهش حسابداری - بهار 1392 

بازده‌اضافی‌مدیریت‌حرفه‌ای‌(فعال)‌به‌شرکتهای‌سرمایه‌گذاری - شهناز مشایخ، محمد عرب مازاریزدی، مطالعات حسابداری - 1382

نظام رتبه بندي اعتباري شركتها دردنيا - شهناز مشایخ، سیده سمانه شاهرخی - فصلنامه پژوهش حسابداري-  بهار 1394

بازار رهن ثانويه مسكن: الزامات و چالشها - شهناز مشایخ، بهاره شفیع زاده، سمانه صادقی - ماهنامه بورس - تیر 1394

 موسسات رتبه بندي اعتباري نقشها مزايا انتقادات و نحوه نظارت - شهناز مشایخ، آمنه بذرافشان، زهره عارف منش - دانش و پژوهش حسابداري - فروردین 1394

نقش بازي ها دراموزش حسابداري-1397

بررسي اثرات همزمان ويژگيهاي خاص شركتي ومتغيرهاي كلان اقتصادي....-1397

صندوقهاي سرمايه گذاري غيرانتفاعي-1395

 

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی

 

 

 

طرحهای پژوهشی

امکان سنجی پیاده سازی صندوقهای سرمایه گذاری دراملاک ومستغلات(با همکاری فرابورس)

 

 

 

اختراع/اکتشاف/اثربدیع و ارزنده هنری

 

 

 

افتخارات/جوایز

جایزه دکتر ثقفی در سال 1398

کسب مقام اول دراولین دوره لیگ ستارگان بورس درسال1396(سرپرست تیم)

برنده بهترين تحقيق بازار سرمايه سال 1382 براي تحقيق دكترا

پژوهشگر برتر در سالهاي 86و87و90و91 و92و93و94در دانشگاه الزهرا

رتبه اول دور ه هاي ارشد و دكترا و رتبه دوم دوره كارشناسي

 

 

 

کتب تألیف/ترجمه شده

 

 

 

عضویت ها 

عضويت در گروه كارشناسي هيات تدوين استانداردهاي حسابداري از 80تا88

عضويت در شوراي پژوهشي دانشكده علوم اجتماعي و اقتصاد از 86 تا88

عضويت در شورای دانشکده از 91

عضو پيوسته انجمن حسابداري ايران

عضو انجمن مدیران مالی حرفه ای ایران

identification and priorization of dimension and component....

determinant