شهناز مشایخ ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

زمینه های تدریس

دوره کارشناسی:

 -حسابداری مالی :میانه2 .میانه.اصول حسابداری1و2

-مدیریت مالی1و

دوره کارشناسی ارش:

-تصمیم گیری درمسایل مالی

-مسایل جاری درحسابداری

دوره دکتری:

-مدیریت اوراق بهادار وسرمایه گذاری

 


 

سوابق  تدریس

*مدرس دانشگاه از سال 1376 تا كنون در دانشگاههاي :

-1 الزهرا

-2صنعت نفت

-3 علامه طباطبايي

-41ازاد واحد تهران مركزي

عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا از سال85

*برگزاري4 دوره كارگاههاي اموزشي مديزيت ترازنامه و ريسك براي بانك ملي وبانک مسكن و بانک صادرات