الهه مرندی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

رزومه 

سوابق آموزشي و تحصيلي :

1.     اتمام مقطع دیپلم با معدل 50/19.

2.       اتمام مقطع پيش دانشگاهي در سال 1381 با معدل 61/19. 

3.      قبولي در کنکور سراسري درسال 1381 با اخذ رتبه 24 و قبولی در رشته حقوق دانشگاه تهران.

4.      اتمام مقطع کارشناسي در سال 1384 با معدل 44/18 به عنوان دانشجوي ممتاز و کسب نمره 20 در قریب به 60 واحد درسی.

5.      قبولي در مقطع کارشناسي ارشد رشته حقوق عمومي دانشگاه تهران در سال 1385 با کسب امتياز استعدادهاي درخشان .

6.      اتمام مقطع کارشناسي ارشد در بهمن ماه سال 1387 با معدل 70/18به عنوان رتبه اول ورودي 85 و و رتبه دوم در خروجي 87.

7.      اتمام مقطع دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران با معدل03/19 در تاریخ 25/6/1394و رتبه اول در خروجی 1394.

8.     برخورداری از جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان.

 

 

سوابق علمي و پژوهشي : 

1-      دارنده مدال المپياد ادبي کشوري در سال 1381.

2-      دانشجوي ممتاز در مقطع کارشناسي و کارشناسي ارشد و دکتری و رتبه  اول در مقطع کارشناسي ارشد  ورودي 85 و در مقطع دکتری در خروجی 1394.

3-      کسب درجه عالي با نمره 75/19 از پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد با عنوان" حقوق عمومي در دوران صفويه" .

4-      کسب درجه عالی با نمره 57/19 از رساله دکتری با عنوان " بررسی نظریه دولت اسلامی در اندیشه سیاسی اخوان المسلمین با تأکید بر قوانین اساسی مصر بعد از انقلاب".

5-      کسب رتبه برتر در آزمون اختبار کانون وکلاي دادگستري در سال 1388.

6-      کسب بالاترین نمره در امتحان جامع دکتری آذرماه 1392.

7-      دارای گواهینامه «آموزش های دیپلماتیک و بین المللی» از وزارت امور خارجه.

8-      چاپ مقاله در نشریه بین المللی نمایه شده در پایگاه بین المللی ISI با عنوان:

“SAYYID QUTB AND POLITICAL ISLAM: ISLAMIC GOVERNMENT FROM THE PERSPECTIVE OF SAYYID QUTB”,Journal of  History Culture and Art Research(ISSN: 2147-0626) , Vol. 5, No. 4, December 2016 Karabuk University,pp.92-112.

9-      چاپ مقاله «فرآيند تحول حقوق عمومی در فقه شيعه در عصر صفوی» در مجله علمی پژوهشی حقوق دانشگاه تهران، دوره 40، شماره 4، زمستان 1389.

10- چاپ مقاله «نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و نظام حقوقی سیاسی جامعه» در فصلنامه علمی پژوهشی حقوق دانشگاه تهران، دوره 45، شماره 1، بهار 1394.

11- چاپ مقاله « بررسی تحولات اندیشه دولت اسلامی نزد اخوان المسلمین از آغاز جنبش تا پس از انقلاب 2011 مصر» در مجله علمی-پژوهشی نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان، دوره 4، شماره 1، بهار 1393 .

12- چاپ مقاله « تاثیر اصل 75 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر قانونگذاری مجلس شورای اسلامی » در فصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق عمومی.

13- چاپ مقاله «تأثیر ساختار حکومت بر آسیب های  اجتماعی وسیاسی  دوره صفویه از نگاه قطب الدین نیریزی» در فصلنامه علمی پژوهشی (مطالعات جامعه شناختی (نامه علوم اجتماعی سابق) دوره‌25‌،شماره‌ دو:‌719-750، پاییز و زمستان 97.

14- چاپ مقاله نقش و جايگاه مردم در ساختار جامعه در انديشة اجتماعي فقهاي معاصر با تأكيد بر آراء امام خميني، فصلنامه علمي پژوهشي نظريه هاي اجتماعي متفكران مسلمان / سال هشتم/ شماره دوم/ پاييز و زمستان 1397 /ص 781 -217.

15- مقاله در حال چاپ با عنوان رویکرد قوانین برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی پس از انقلاب  به زنان با تاکید بر برنامه ششم ، در فصلنامه علمی ترویجی پژوهش های اجتماعی اسلامی.

16- چاپ چکیده مقاله با عنوان برداشت تکفیری از دین تهدیدی علیه صلح در دنیای معاصر در نخستین همایش بین المللی صلح و حل منازعه، 9 و 10 اردیبهشت 1398.

17- چاپ مقاله حق امنیت از منظر حضرت علی (ع) با تاکید بر نهج البلاغه در همایش بین المللی امام علی الگوی عدالت و معنویت برای جهان امروز، پاییز 1398.

18- چاپ مقاله با عنوان بررسی قواعد اخلاقی و حقوقی حاکم بر طلاق در قرآن، در هفتمین دوره کنفرانس ملی فقه، حقوق و علوم جزا، پاییز 1398.

19- چاپ مقاله با عنوان موانع استقرار عدالت از دیدگاه آیت الله خامنه ای در همایش چهل دهه رهبری، پاییز 1398.

20- چاپ مقاله با عنوان  «بررسی انتقادی اندیشه سیاسی اجتماعی یوسف قرضاوی : گسست بین نظر و عمل،« دو فصل نامه علمی پژوهشی مطالعات اندیشه معاصر مسلمین، سال سوم شماره پنجم بهار و تابستان 1396.

21- چاپ مقاله « مقایسه اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با فرامین امر به معروف و نهی از منکر در عصر صفوی» در دو فصل نامه علمی تخصصی اندیشه های حقوق عمومی، سال چهارم، شماره اول، پاییز و زمستان 1393.

22- چاپ تک نگاشت «مبانی انسان شناختی پیشرفت در حکمت متعالیه»، نشر الگوی پیشرفت، تهران، چاپ اول، اردیبهشت ماه 1395.

23- چاپ مقاله " منشاءحاکميت از نظر هابز" در فصلنامه پژوهشهاي  علوم انساني  نقش جهان دانشگاه اصفهان، سال 4، شماره22، بهار 1389.

24- چاپ مقاله "بررسی انتقادات پوپر به افلاطون درباره دموکراسی"فصلنامه پژوهش های علوم انسانی نقش جهان دانشگاه اصفهان(ویژه نامه فلسفه)، سال پنجم، شماره 23، بهار 1390.

25- چاپ مقاله «بررسی تحولات حقوق مالی در عصر صفوی»، فصلنامه پژوهش های علوم انسانی نقش جهان دانشگاه اصفهان(ویژه نامه تاریخ)، سال پنجم،شماره 23، بهار 1390.

26- پذيرش ترجمه مقاله « استقلال قضايي در حقوق انگلستان» در نشريه علمي پژوهشي حقوق تطبيقي دانشگاه تهران.

27- چاپ کتاب با عنوان فرآیند تحول حقوق عمومی در عصر صفویه، تهران، نشر اریش، 1398.

28- انجام طرح پژوهشی با عنوان شاخصه های حکومت اسلامی در پنج کشور اسلامی، تابستان 1398.

29- ارائه پروژه تحقيقاتي با موضوع "حمايت هاي قانوني اشتغال با تکيه بر بيمه بيکاري " براي کانون وکلاي دادگستري مرکز  در مهرماه 1387.

30- طراح سوالات متون حقوقی به زبان انگلیسی در تعاونی سنجش سازمان سنجش کشور.

 

سوابق اجرایی:

1.     استادیار گروه حقوق دانشگاه الزهرا(س)

2.     وکیل پایه یک دادگستری(عضو کانون وکلای دادگستری مرکز) از سال 1385 تا کنون

 

سوابق تدریس:

1-    تدریس حقوق کودک در جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران.

2-    تدریس مقدمه علم حقوق در دانشکده رفاه.

3-    تدریس حقوق اداری در دانشکده رفاه.

4-    تدریس حقوق کار در دانشکده رفاه.

5-    تدریس حقوق مالیه عمومی (مقطع کارشناسی ارشد) دانشگاه آزاد اسلامی .

6-    تدریس حقوق منابع طبیعی (مقطع کارشناسی ارشد) دانشگاه آزاد اسلامی .

7-    تدریس حقوق مالیاتی (مقطع کارشناسی ارشد) دانشگاه آزاد اسلامی.

8-    تدریس حقوق اساسی1و 2و 3 در دانشگاه الزهرا(س)

9-    تدریس حقوق تطبیقی در دانشگاه الزهرا (س)

10-           تدریس متون فقه در دانشگاه الزهرا (س)

11-           تدریس حقوق بیمه در دانشگاه الزهرا(س)

12-           تدریس حقوق اداری 2 دانشگاه الزهرا

13-           تدریس قرادادهای بیمه دانشگاه الزهرا

14-           تدریس کلیات حقوق دانشگاه الزهرا

15-           تدریس حقوق کاردانشگاه الزهرا(س)

16-           تدریس متون حقوقی به زبان انگلیسی دانشگاه الزهرا(س)

17-           تدریس حقوق مالیه عمومی دانشگاه الزهرا(س)

18-           تدریس روش تحقیق در دانشگاه الزهرا(س)

19-           تدریس کار تحقیقی در دانشگاه الزهرا(س)


تحصیلات


دكتري  حقوق عمومی دانشگاه تهران

كارشناسي ارشد:   حقوق عمومی دانشگاه تهران

كارشناسي :حقوق دانشگاه تهران