مهری اخوان ملایری ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س) 

تحصیلات

 دكتري (Ph.D) :رياضي محض، گرايش نظریه گروهها ( Combinatorial group theory) از دانشگاه آلبرتا- كانادا 1376.

   كارشناسي ارشد: رياضي محض ، گرايش جبر ، از دانشگاه تربيت مدرس 1368 .

   كارشناسي : رياضي محض از دانشگاه اراك  1364.


زمینه های تدریس

نظریه گروهها

نظریه حلقه ها

 نظریه اعداد