مهناز اخوان تفتی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

 مرتبه علمي: استاد 

گروه روان‌شناسی تربیتی

کارنامه

 

 

 https://scholar.google.com/citations?user=_GbP5SUAAAAJ&hl=en&oi=ao

   https://orcid.org/0000-0003-3018-1191    

https://www.linkedin.com/in/mahnaz-akhavan-tafti-11a820a2

AUTHOR ID: 35231218300

https://instagram.com/iranian_learning_disorders?igshid=opvhfkcfej1m 

https://www.wholedyslexia.com/we-are 

  http://avyan.ir هم‌بنیانگذار و عضو انجمن اختلالات ویژه یادگیری ایران  

Englishمهناز اخوان تفتی

سوابق اجرایی  

فعالیت های علمی-اجرایی

 

 • سردبیرمجله اندیشه های نوین تربیتی
 • مدیر گروه روان‌شناسی تربیتی
 • مدیر ِّپژوهش دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی
 • معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه الزهراء
 • رياست مركز بهداشت، درمان و مشاوره دانشگاه الزهرا
 • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه الزهراء
 • مدیر مسئول فصلنامه علمی پژوهشی اندیشه‌های نوین تربیتی
 • عضو هیات تحریریه فصلنامه اندیشه‌های نوین تربیتی
 • دبیر هیات ممیزه دانشگاه الزهراء
 • عضو شوراي پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي
 • عضو شوراي نظارت دانشگاه الزهراء
 • مدير مسئول نشريه علمي ـ اجتماعي ـ خبري مرکز مشاوره دانشگاه الزهراء
 • عضو هیأت علمی تحریریه مجله پژوهش در مسایل تعلیم و تربیت
 • عضو انجمن روان‌شناسي ايران
 • عضو انجمن ايراني تعليم و تربيت
 • (American Psychological Association (APA

  (American Educational Research Association (AERA