مهناز اخوان تفتی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

 مرتبه علمي: استاد 

گروه روان‌شناسی تربیتی

کارنامه

 

 

 https://scholar.google.com/citations?user=_GbP5SUAAAAJ&hl=en&oi=ao

   https://orcid.org/0000-0003-3018-1191    

https://www.linkedin.com/in/mahnaz-akhavan-tafti-11a820a2

AUTHOR ID: 35231218300

https://instagram.com/iranian_learning_disorders?igshid=opvhfkcfej1m 

https://www.wholedyslexia.com/we-are 

  http://avyan.ir هم‌بنیانگذار و عضو انجمن اختلالات ویژه یادگیری ایران  

Englishمهناز اخوان تفتی

 

   دكتري (Ph.D) : روان شناسی تربیتی

   كارشناسي ارشد: روان‌شناسی عمومی

   كارشناسي : روان‌شناسی

 

   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا(س)، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

   تلفن: 85692842

   دورنگار :

   پست الکترونیک: makhavan@alzahra.ac.ir