مهناز اخوان تفتی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

 مرتبه علمي: استاد 

گروه روان‌شناسی تربیتی

کارنامه

 

نمایه مشخصات در گوگل اسکولار: https://scholar.google.com/citations?user=_GbP5SUAAAAJ&hl=en&oi=ao

 

  https://orcid.org/0000-0003-3018-1191  :  ORCID ID  

SCOPUS AUTHOR ID: 35231218300

یکی از بنیانگذاران و عضو انجمن اختلالات ویژه یادگیری ایران

http://avyan.ir/

https://instagram.com/iranian_learning_disorders?igshid=opvhfkcfej1m

 

 

 

 
  

 

Englishمهناز اخوان تفتی


   دكتري (Ph.D) : روان شناسی تربیتی

   كارشناسي ارشد: روان‌شناسی عمومی

   كارشناسي : روان‌شناسی


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

   تلفن: 85692842

   دورنگار :..............

   پست الکترونیک: makhavan@alzahra.ac.ir