نگین مفتونی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س)


   دكتري (Ph.D): دانشگاه تهران

   كارشناسي ارشد: دانشگاه تبریز

   كارشناسي: دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی


   آدرس: تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا(س)، دانشکده فنی و مهندسی

   تلفن:85692132

   پست الکترونیک: n.maftouni@alzahra.ac.ir

صفحه گوگل ارجاعات و مقالات

https://scholar.google.com/citations?user=_caDxcEAAAAJ&hl=en        

 

نگین مفتونی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه مهندسی مکانیک