آزاده مداحی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

آزاده مداحی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س)
استادیار گروه حسابداری
 

 

 

 

دكتري (Ph.D) : حسابداری از دانشگاه تهران ، سال اخذ مدرک 1391

 

كارشناسي ارشد: حسابداری از دانشگاه علامه طباطبایی، سال اخذ مدرک 1383

كارشناسي : حسابداری از دانشگاه علامه طباطبایی ، سال اخذ مدرک 1379 (رتبه اول)

 

 

 آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی

تلفن: 85692016

پست الکترونیک :    a.maddahi@alzahra.ac.ir ; azadeh_maddahi@yahoo.com