آزاده مداحی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

آزاده مداحی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه حسابداری


دكتري (Ph.D) : حسابداری از دانشگاه تهران ، سال اخذ مدرک 1391 با معدل 17/96


كارشناسي ارشد: حسابداری از دانشگاه علامه طباطبایی، سال اخذ مدرک 1383 با معدل 17/09

كارشناسي : حسابداری از دانشگاه علامه طباطبایی ، سال اخذ مدرک 1379 با معدل 18/05 (رتبه اول )


 آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی

تلفن: 85692942

پست الکترونیک :    a.maddahi@alzahra.ac.ir ; azadeh_maddahi@yahoo.com