سید محمد رضا میرهادی تفرشی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

برنامه درسی

سبک زندگی قرآنی

نامه امام علی (ع)  به جوان

 

فایل ها و منابع درسی

قرآن

- مجموعه تفاسیر قرآنی

- نهج البلاغه

- منابع روایی و حدیثی

- منابع تاریخی

-منابع اخلاقی و اجتماعی  - منابع ادبی

سائر علوم همچون کلام ، فلسفه ، ادبیات و ... در حدی که مناسب با مباحث باشد .