مهدی علی محمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

 رئيس اداره توسعه اشتغال و مهارت‌آموزی دانشگاه الزهرا - شهریور 1400 تاکنون

 دبیر اجرایی ششمین سمینار نظریه مفصل و کاربردهای آن به میزبانی دانشگاه الزهرا - اسفند 1399

 عضو کمیته تحصیلات تکمیلی گروه آمار

 عضو کمیته برنامه‌ریزی گروه آمار