مهدی علی محمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

عضو کمیته تحصیلات تکمیلی گروه آمار

عضو کمیته برنامه‌ریزی گروه آمار

استاد راهنمای ورودی 1401 گروه آمار

دبیر اجرایی ششمین سمینار نظریه مفصل و کاربردهای آن