دکتر سیده لطیفه حسینی


مقالات چاپ شده:   

 • نقش منطقه‎ گرایی اقتصادی در ارتقای اصول و مبانی تجارت جهانی: ارزیابی عملکرد اتحادیه اروپا و موافقتنامه تجارت آزاد امریکای شمالی، فصلنامه سیاست جهانی، سال دوم، شماره 2، تابستان 1392. ( علمی – پژوهشی)
 • جبران خسارت در نظام‎های منطقه‎ای حمایت از حقوق بشر: ارزیابی رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، ویژه نامه شماره 12. ( علمی – پژوهشی)
 • اصل دادرسی عادلانه در پرتو اندیشه اسلامی و حقوق داخلی، دوفصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی، ش 7، سال سوم، پاییز و زمستان 1393. ( علمی – ترویجی)
 • تحلیل تطبیقی معیار تحدید آزادی های عمومی در نظام اسلامی و نظام بین المللی حقوق بشر، دو فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی، سال پنجم، شماره دهم، بهار و تابستان 1395. ( علمی - ترویجی)
 • نقش منطقه گرایی در حفظ صلح و امنیت منطقه ای: با تاکید بر نقش سازمان همکاری اسلامی در منطقه خاور میانه، فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب ، سال دوم، شماره سوم، پاییز 1394. ( علمی - پژوهشی)
 • تابعیت و بی­تابعیتی زنان از منظر حقوق بشر، مجله زنان و خانواده، دانشگاه الزهرا، پاییز و زمستان 1396 ( علمی- پژوهشی)
 • بررسی انتقادی آرای اخیر دادگاه اروپایی دادگستری و دادگاه اروپایی حقوق بشر در خصوص آزادی مذهب در چارچوب دکترین حاشیه صلاحدید، فصلنامه مطالعات حقوقی، دانشگاه شیراز، ( علمی- پژوهشی)
 • ابزارهی تضمین حق بر سلامت حجاج در آموزه های فقهی و اسناد حقوق بشری، دو فصلنامه پژوهشنامه حج و زیارت، سال پنجم شماره اول، بهار و تابستان 1399. ( علمی – پژوهشی)
 • تحلیل حقوقی محدودیت­های آزادی­های عمومی در نظام اسلامی و بین­الملل دوفصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی، ش 10، سال پنجم، بهار و تابستان 1395. ( علمی – ترویجی)
 • فرادینی بودن حقوق بشر و حقوق بشردوستانه،مطالعات حقوق بشر اسلامی،زمستان سال 1396، شماره 13.( علمی – ترویجی)
 • تحليل حقوقي حق بر ازدواج در پرتو نظام بين المللي حقوق بشر، مطالعات علوم سياسي،حقوق و فقه،سال 1395.
 • رويكرد قوانين برنامه توسعه اقتصادي اجتماعي فرهنگي پس از انقلاب به زنان با تاكيد بر برنامه ششم، پژوهش های اجتماعی اسلامی، 1398.

 تالیف کتاب: 

 • کتاب با عنوان منطقه گرایی در حقوق بین الملل: فرصتها و چالشها، چاپ توسط انتشارات خرسندی،چاپ اول 1393، چاپ دوم، 1395
 • کتاب مجموعه مقالات با عنوان بررسی ابعاد حقوقی فاجعه منا، چاپ شده توسط انتشارات پژواک عدالت با همکاری سازمان بسیج حقوق دانان، چاپ اول،1395.
 • کتاب درسی حقوق بشر در اسلام، تهران: پژواک عدالت، 1396، چاپ اول
 • آشنايي با مفاهيم حقوق عمومي ( دو جلد) ، پژوهشکده شورای نگهبان،1397

ترجمه و تحقیق:

 •  ترجمه و تحقیق فصول 18 و 19 کتاب حقوق بین‎الملل ملکم شاو با عنوان روشهای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین‎المللی، انتشارات خرسندی، چاپ اول 1394،  چاپ دوم 1395
 • ترجمه و تحقیق فصول 20 و 21 کتاب حقوق بینالملل ملکم شاو با عنوان حقوق مخاصمات مسلحانه، انتشارات خرسندی، چاپ اول، 1395
 • ترجمه و تحقیق فصول 23 و 24 کتاب حقوق بین الملل ملکم شاو با عنوان حقوق سازمان های بین المللی، انتشارات خرسندی، چاپ اول 1396

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی: 

 • ارائه سخنرانی و مقاله با عنوان ابعاد حقوقی امنیت خلیج فارس و نقش حقوقی منطقه عسلویه در حفظ آن، همایش ملی خلیج فارس، عسلویه و امنیت، 26 و 27 فروردین 1394، مرکز مطالعات راهبردی خلیج فارس، چاپ مقاله در مجموعه مقالات، تابستان 1394
 • ارائه سخنرانی و مقاله با عنوان بررسی امکان حفظ حق حاکمیت ملی نسبت به بخشی از مقررات کنوانسیون مشترک ایمنی سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا در پرتو حقوق معاهدات بین المللی، در نشست تخصصی  بررسی الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی سوخت مصرف شده و پسماند های پرتوزا، سازمان انرژی اتمی ایران، 27 مهرماه 1394
 • ارائه سخنرانی با عنوان مسئولیت بین المللی دولت عربستان در تضمین حقوق عمومی زائران، همایش مسئولیت دولت عربستان در قبال فاجعه منا، دانشگاه الزهرا « س » ، مهر ماه 1394.
 • ارائه مقاله کامل با عنوان تحلیل حقوقی حق بر ازدواج در پرتو نظام بین المللی حقوق بشر در کنفرانس ملی فقه و حقوق و روانشناسی، پاییز 1395
 • ارائه مقاله کامل، با عنوان حقوق بشر در آیینه قرآن، کنفرانس ملی قرآن و حقوق، دانشگاه بجنورد، 12 آبان 1395
 • ارائه مقاله کامل با عنوان تحلیل حقوقی قضاوت زنان از منظر نظام بین المللی حقوق بشر، همایش بین المللی حقوق، روانشناسی و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، 20 آبان 1395
 • برگزاری کارگاه با عنوان گفتاری بر روش پروپوزال نویسی و مقاله نویسی، دانشگاه الزهرا «س»،هفته پژوهش، آذر ماه 1394
 • برگزاری کارگاه با عنوان بررسی تطبیقی مبانی حقوق بشر در اسلام و نظام بین المللی، دانشگاه الزهرا «س»، هفته پژوهش، 13 آذر ماه 1395
 • ارائه مقاله کامل با عنوان بررسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، حقوق عمومی در نظام حقوقی ایران ( خصوصا دولت در پرتو تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی)، کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، 1396.
 • Analysis of civil protection in Islamic Humanitarian law, International conference on Humanities and law, 2018
 • ارائه پوستر با عنوان بررسی عفاف و حجاب در آیینه حق و تکلیف در چارچوب حقوق بشر،  همایش ملی نگرش کاربردی به عفاف و حجاب، 1396.
 • ارائه مقاله کامل با عنوان تحلیل حقوقی وضعیت تابیعیت ایرانی افراد دارای تابعیت مضاعف،تحقیقات علمی جهان در مدیریت، حسابداری، حقوق و علوم اجتماعی، 1396
 • صلح سازي و حقوق بشر، اولين كنفرانس بين المللي صلح پژوهي،1397