حمید کردبچه عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

فعالیت های پژوهشی اخیر

  مقالات

• کاربرد روش تحلیل کارایی چند جهتی در ارزیابی عملکرد نظام بانکی ایران. مجله تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران، 1389 شماره 93
• اثر ساختار مالکیت بر رفتار احتیاطی بانک‌ها در صنعت بانکداری ایران، حمید کردبچه، احمد یزدان‌پناه و لیلا پردل نوش‌آبادی پژوهشنامه اقتصادي، 1390، شماره 43
• تبیین عوامل مؤثر بر مطالبات معوق در صنعت بانکداری ایران، حمید کردبچه و لیلا پردل، دانشگاه علامه طباطبایی مجله پژوهشهای اقتصاد ایران، 1390، شماره 49
• منابع تفاوت بین صنعتی دستمزدها در صنایع بزرگ ایران، حمید کربچه و علی سوری، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، 1390، شماره 13
• تخمین شبهپارامتریک استوار در تعیین عوامل ناکارایی در نظام بانکی ایران: روش بوت‌استرپ. مجله تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران ،1390، شماره 95
• اندازه‌گیری ريسك مازاد در صنعت صندوق‌هاي مشترك ایران، حمید کردبچه، محمد جواد حضوری و علی مالمیر، مجله دانش ‌سرمایه‌گذاری، سال 1391 شماره 2.
• ارزیابی عملکرد تعدیل شده نسبت به ریسک صندوق‌های مشترک در ایران ، حمید کردبچه، محمد‌جواد حضوری و علی مالمیر، مجله سیاست‌ها و پژوهش‌های اقتصادی، 1391، شماره 63
• ساختار بازار و انگیزه نوآوری در صنایع تولیدی ایران، حمید کردبچه و سوده السادات امامی، مجله مطالعات کاربردی اقتصاد ایران، 1391، شماره 4
• آيا كارايي شعب بانك‌ها تحت تاثير ويژگي‌هاي مديران شعب قرار دارد؟ حمید کردبچه، نادر مهرگان و بتول تقوی فصلنامه اقتصاد کاربردی، 1391، 11.
• آيا سياستهاي غيرقيمتي نقش مهمي در تفاوت عملكرد بانكها در نظام بانكي ايران داشته‌اند؟ حمید کردبچه و سمیه جهان مهین، پژوهشنامه اقتصادي، 1391، شماره 44
• صندوق‌هاي سرمایه‌گذاری مشترک، حمید کردبچه و علی مالمیر، مجله اطلاعات سیاسی و اقتصادی، 1391. شماره 288.
• تخمین اندازه بهینه هواپیما و صرفه‌هایی مقیاس و طول مسافت در مسیرهای داخلی شرکت هواپیمایی ایران ایر، حمید کردبچه، مهدی پدرام و شیرین احمدیان چاشمی، پژوهشنامه حمل و نقل، 1392، شماره 36
• آیا در ایران وجود منابع طبیعی باعث رهایی از تله‌های فقر شده است. حسین راغفر، حمید کردبچه، مرضیه پاک نیت، مجله پژوهشنامه اقتصادي، 1391، شماره 45
• بررسي چند و چون صادرات ايران با بهره گيري از روش تحليلي سهم ثابت بازار، حمید کردبچه، احمد یزدان‌پناه و زهره ثقفی مجله اطلاعات سیاسی و اقتصادی،1392، شماره 292، ص 132-143
• تخمین اضافه هزینه‌های عملیاتی شرکت هواپیمایی هما، حمید کردبچه و آذین جعفرزاده، مجله مهندسی حمل و نقل، سال چهارم،تابستان 1392، شماره 4
• اثر تغییرات ساختار صنعت بانکی بر متغیر‌های کلان اقتصادی بر اساس مدل DSGE، نادر مهرگان، حسن دلیری حمید کردبچه و ، سیاستگذاری اقتصادی،1393، 6، 11
• ارزیابی نظریه قدرت همسنگ در صنایع ایران، حمید کردبچه و سوده السادات امامی، مجله تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران، 1393، 49، 2.
• بررسی تورش درونزایی در تخمین توابع تولید، حمید کردبچه، جلال شریفی، سوده‌اسادات و زهرا عبادی، ایران، مجموعه مقالات همایش بین‌المللی اقتصاد سنجی، روش‌ها و کاربرد‌ها، دانشگاه سنندج، 1391
• بررسی راه‌کارهای مقابله با نفرین منابع و ارائه رهیافت‌هایی برای ایران، مجموعه مقالات ملی نفت و توسعه، دانشگاه علامه طباطبایی 1392


  • Hamid Kordbacheh, Nader Mehregan and Mina Soltani, (2012) The optimal level of advertising and long-run equilibrium relationship between advertising and profit: The case study of Iranian Sepah bank, Journal of economics theory.6 (4-6)116-120
  • A study of Foreign Tourism Demand for Iran Destinations: Short-and –long run Elasticity Estimates, Hamid Kordbacheh, N Mehrgan and A. A. Shuorekandi. 3rd International Conference on Business, Economics and Tourism Management - CBETM 2012
  • Foreign tourism and human development in Iran Nader Mehregan, H Kordbacheh, A. Akbari. Third International Conference on Business, Economics and Tourism Management – Hong Kong 2012

طرحهای تحقیقاتی

• همکار اصلی و مدیر گروه مدل‌سازی طرح: اندازه گيري بهره وري و سامانه مناسب آن در شركت ملي نفت ايران و پنج شركت اصلي وابسته 88-1387- شرکت ملی نفت ایران
• مجری طرح: کارایی و دستمزدها در بخش‌های خصوصی و دولتی، صندوق حمايت از پژوهشگران كشور(1389)
• مجری طرح: بررسي تطبيقي شاخصهاي شفافيت در برنامه خصوصي‌سازي كشورهاي منتخب و ارائه پيشنهادهاي عملي براي ايران، سازمان خصوصی سازی (1390)
• همکار اصلی طرح تنظیم مدل عمومی پویای تصادفی بسته برای اقتصاد ایران موسسه عالی آموزش، پژوهش و برنامه ریزی ریاست جمهوری (93-1392)
• مجری طرح تنظیم مدل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران جهت ارزیابی آثار سیاستهای پولی، مالی و ارزی، موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران (1393)

کتب تألیف/ترجمه شده

•  ترجمه کتاب نهادها و سازمانهاي مالي تاليف ميشكين وايكينز (2006)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1391