خدیجه کیارستمی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

  

 

مدیر علوم گیاهی    از مهر 93 تا شهریور 95

 

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم زیستی از شهریور  1395 تا شهریور 1397