شادی خیراندیش، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

استادیار گروه طراحی صنعتی

 

 

 

« دكتري (Ph.D) :طراحی صنعتی (دانشگاه صنعتی آیندهوون - هلند)

« كارشناسي ارشد:طراحی صنعتی (دانشگاه هنر - تهران)

« كارشناسي : طراحی صنعتی (دانشگاه هنر - تهران)

 

« آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده هنر

« پست الکترونیک:sh.kheirandish@alzahra.ac.ir

« وبسایتwww.huvaluetool.com