جوایز و احراز رتبه

 

دانشجوي نمونه كشوري در مقطع كارشناسي ارشد، 1373

رتبه اول مسابقات سراسري قران دانشگاهها (رشته مفاهيم )، 1369

رتبه سوم مسابقات سراسري قرآن دانشگاهها ( رشته حفظ )، 1370

 آثار رتبه اول مسابقات امام (ره) (مسابقه طريق جاويد)، 1370

 انتخاب پايان نامه دكتري به عنوان پايان نامه برتر، 1378

رتبه اول بخش پژوهش تاليفات كشوري سال ۸۳ (جشنواره قلم زرين)

رتبه اول پژوهشگران ادبي زن در سراسر كشور (جشنواره پروين اعتصامي )، 1385

پژوهشگر برتر دانشگاه الزهرا (س) در سال های ۱۳۸۲،۱۳۸۳،۱۳۸۵ ،۱۳۸۶،۱۳۸۸ ،۱۳۸۹ ،۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ،۱۳۹۲

استاد نمونه كشوري، 1390-1389

استاد نمونه قرآنی جهاد دانشگاهی، 1393

بانوی فعال قرآنی سازمان اوقاف، 1395

استاد برگزیده جشنواره زن و علم، 1398