پیام خان‌تیموری

 

استادیار گروه علوم کامپیوتر دانشکده علوم ریاضی

 

آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا،

 دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

تلفن:02185692104

پست الکترونیک :

p.khanteimouri@alzahra.ac.ir

 

 

 

 

 

 

 

   دكتري (Ph.D) :ریاضی کاربردی - گرایش علوم کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

   كارشناسي ارشد:علوم کامپيوتر - گرایش نظریه محاسبات، دانشگاه صنعتي شريف

   كارشناسي :علوم كامپيوتر، دانشگاه تهران

 

My Google Scholar

My ORCID

My Publons

My ResearchGate

My Resume