پیام خان‌تیموری


استادیار گروه ریاضی و علوم کامپیوتر


آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا،

 دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

تلفن:02185692104


پست الکترونیک :

p.khanteimouri@alzahra.ac.ir   دكتري (Ph.D) :ریاضی کاربردی - گرایش علوم کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

   كارشناسي ارشد:علوم کامپيوتر - گرایش نظریه محاسبات، دانشگاه صنعتي شريف

   كارشناسي :علوم كامپيوتر، دانشگاه تهران


My Google Scholar