آمنه خدیور، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

  • معاون اجرایی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد
  • مدیر برنامه و بودجه و تحول اداری در دانشگاه الزهرا
  • مدیر پروژه و همکار اصلی در بیش از 20 پروژه اجرایی در حوزه‌های مدیریت، فناوری اطلاعات و بهبود عملکرد.