آمنه خدیور، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

  زمینه‌های تدریس

تدريس در دانشگاه الزهرا ، دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه تهران – رشته‌های مديريت فناوري اطلاعات و مدیریت صنعتی، از سال 87 تاكنون دروس:

  • سيستم‌هاي اطلاعات مديريت (MIS)
  • هوش مصنوعي و منطق فازی
  • سيستم خبره (ES)
  • سيستم‌هاي پشتيبان تصميم (DSS)
  • مديريت دانش (KM)
  • بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار (BPR)
  • پویایی شناسی سیستم‌ها (سيستم دايناميک) SD
  • تحلیل آماری پیشرفته
  • تجزیه و تحلیل کمی در مدیریت
  • روش پژوهش در فناوری اطلاعات 

   

  تدریس دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی برای سازمان‌ها در موضوعات :

  • مدیریت دانش
  • مدیریت فرآیند و بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار
  • تفکر سیستمی 
  • هوشمندی کسب و کار

  • سیستم‌های بودجه بر مبنای عملکرد و سیستم‌های قیمت تمام شده.