آمنه خدیور، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

آمنه خدیور

 دکتر آمنه خدیور 

 
 دانشیار گروه مدیریت گرایش مدیریت فناوری اطلاعات

مدیر برنامه و بودجه دانشگاه الزهرا (س)
سوابق تحصیلی

دكتري (Ph.D):مديريت سيستم‌ها - دانشگاه تربیت مدرس 

كارشناسي ارشد:مديريت فناوری اطلاعات - دانشگاه تربیت مدرس 

كارشناسي:مهندسی صنايع –گرايش برنامه ريزی و تحليل سيستم‌ها- دانشگاه علم و صنعت ایران


اطلاعات تماس:

آدرس: تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد

تلفن دانشکده: 85692417-85692418-88058491

دورنگار :88047862

تلفن دفتر برنامه و بودجه: 88041460

پست الکترونیک : a.khadivar@alzahra.ac.ir و A_Khadivar@yahoo.com

دسترسی به فایل پی دی اف رزومه