توحید کاظمی - هیات علمی دانشگاه الزهرا

مقالات پذیرفته شده جهت چاپ و ارائه

ارائه مدل توسعه یافته پنج ضلعی تقلب در گزارشگری مالی با تاکید بر ساختار کنترل های داخلی، فصلنامه علمی پژوهشی دانش حسابرسی.

بررسی تاثیر حقوق مالکیت بر کیفیت افشا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، هجدهمین همایش ملی حسابداری ایران (ISC)، دانشگاه یزد، آذر 1399.

تاثیر پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بر قضاوت حرفه ای حسابرس، هجدهمین همایش ملی حسابداری ایران (ISC)، دانشگاه یزد، آذر 1399.  

مقالات چاپ شده

تحلیل حقوقی مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های حسابداری مالی، بهار 1399.

الگوي جامع گزارشگري مالي متقلبانه در ايران به روش نظريه پردازي زمينه بنيان ،‌ فصلنامه علمي پژ‍وهشي پژوهش­هاي تجربي حسابداري، بهار 1395. 

تاثير نوسانات قيمت نفت بر راهبرد سرمايه گذاري در شركت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مجله بررسي­هاي حسابداري،‌ش 2،‌بهار 1393.

مروری بر تحقیقات رفتاری در حسابداری با تاکید بر حوزه اشخاص، فصلنامه مطالعات حسابداری و حسابرسی، انجمن حسابداری ایران. سال دوم، ش 5، بهار 1392.

  الگوریتم مورچه ها در علوم مالی، مجله حسابدار ، ش 221، مرداد ماه 1389.

        Ant Colony Optimization Approach to Portfolio Optimization_ A Lingo Companion, International Journal of Economics Business and Marketing Management, Page: 292-296, Volume 29, 2012. (indexed in EBSCO, cited by 15 papers and 2 thesis)

مقالات ارائه شده در همایش ها

شناسایی صورت های مالی مشکوک به تقلب با استفاده از الگوریتم های اقتباس شده از فرآیند های زیستی، هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران (ISC)، پردیس فارابی دانشگاه تهران، مهر 1398.

بررسی تاثیر الزام استفاده از شبکه کدال به عنوان ابزار تقویت حاکمیت شرکتی بر هزینه سرمایه سهامدار عادی در بورس اوراق بهادار تهران، اولین همایش ملی حاکمیت شرکتی، دانشگاه الزهرا با همکاری بورس اوراق بهادار تهران، خرداد 1392.

مقایسه عملکرد الگوریتم مورچگان و الگوریتم ژنتیک در انتخاب سبد سهام بهینه از بین سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، همايش مهندسي مالي، بهار 1392.

  بهینه سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم مورچگان و با رعایت محدودیت عدد صحیح، هشتمین همایش سالانه انجمن حسابداری ایران با عنوان حسابداری هسته مرکزی اقتصاد ، تهران، آذر ماه 1390.

کاربرد الگوریتم مورچگان در مدل سازی مالی، همایش ملی رویکردهای نوین حسابداری در سطح بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جلفا، اسفند ماه 1389.

Ant Colony Optimization Approach to Portfolio Optimization, Singapore, 3rd International Conference on Financial Theory and Engineering – ICFTE 2012, February 26 – 28,2012

MODIFIED ANT COLONY – A GENETICALLY MUTATION REVOLUTION IN PORTFOLIO OPTIMIZATION, presented in 6th International Conference of International Finance And Banking Society– Lisbon, Portugal, June 18 – 20,2014

افتخارات / جوایز

عضو مركز استعدادهاي درخشان دانشگاه شهيد چمران اهواز و دريافت لوح عنوان دانشجوي ممتاز از آن مركز در سال تحصيلي 1394. 

کسب عنوان برگزیده علمی – پژوهشی جشنواره شهيد دقايقي دانشگاه شهید چمران اهواز، خرداد ماه 1391.

دریافت لوح یادبود بهترین مقاله ارائه شده در همایش بین المللی ICFTE 2012 که طی روزهای 26 – 27 February در کشور سنگاپور برگزار گردید.

 انتخاب مقاله ارسال شده به هشتمین همایش سالانه انجمن حسابداری ایران جزو ده مقاله برتر همایش.

 جوان فرهیخته استان آذربایجان غربی در سال 1387، دریافت لوح یادبود از حجت الاسلام و المسلمین علی اکبری، رئیس وقت سازمان ملی جوانان.