توحید کاظمی - هیات علمی دانشگاه الزهرا

سوابق اجرایی:

دانشگاه الزهرا:

استاد مشاور انجمن های علمی دانشجویی شعبه ارومیه از 99/02/01

نماینده شعبه ارومیه در کمیته کارآفرینی دانشگاه الزهرا 98/03/01

عامل مالی شعبه ارومیه از 98/03/01

سازمان بورس و اوراق بهادار :

·         ناظر شرکت بورس انرژی ایران.

·         ناظر شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.

·        همکار کارگروه راه اندازی صندوق تثبیت بازار سرمایه.

·         همکار كارگروه مطالعات و راه اندازي بازار مشتقه ارزي.

·         همکار كارگروه طرح تامين مالي و سرمايه گذاري خارجي منابع صندوق تثبيت بازار سرمايه.

·         همکار كارگروه طرح عملياتي سهام عدالت.

·         همکار كارگروه طراحي اوراق منفعت پيام­هاي بازرگاني صدا و سيما.

·         همکار كارگروه راه اندازي اختيار معامله.

·         همكار دبيرخانه مبارزه با پولشويي سازمان بورس و اوراق بهادار.

موسسه حسابرسی تدبیر محاسب آریا،

خدمات مالی نام آوران اندیش محاسب،

استانداری آذربایجان غربی،