فاطمه کاتب ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

اینجا را کلیک کنید

 

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی

سخنرانی در مجامع علمی :

* شرکت در سمینارهای داخلی و خارجی: فلورانس، آتن، پاریس، تایلند، توکیو، آکسفورد و دانشگاه UCE

* اولین کنفرانس معماری داخلی و دکوراسیون - اردیبهشت ۱۳۸۷ - مجتمع رفاهی پتروشیمی تبریز

* رئيس دومین کنفرانس معماری داخلی و دکوراسیون - اردیبهشت ۱۳۸۸ - مجتمع رفاهی پتروشیمی تبریز

* سمینار تخصصی اصول طراحی و معماری داخلی فضاهای مسکونی (مؤسسه تحقیق و توسعه خانه عمران - ۲ آبان ۱۳۸۷ )

* نخستین همایش رسمی و تخصصی معماری داخلی - جامعه مهندسان معماری داخلی ایران - آذر۱۳۸۷


افتخارات/جوایز

راهنمای پروژه های معماری و معماری داخلی و پژوهش هنر در سطح دکترا و کارشناسی ارشد در ایران و انگلستان

کتب تألیف/ترجمه شده

 

- معماری خانه های ایرانی

- ۱۰۱ اتاق نشیمن

- ۱۰۱ آشپزخانه

- ۱۰۱ حمام

- رنگ در معماری داخلی

- نور در معماری داخلی


 

تاسیس رشته ها

* مؤسس رشته هنر در دانشگاه پیام نور - سال ۱۳۷۸

* مؤسس رشته هنر در دانشگاه آزاد اسلامی

* مؤسس رشته پژوهش هنر و صنایع دستی در ایران

* مؤسس رشته صنایع دستی در آموزش و پرورش

* راه اندازی و تجهیز کلیه کارگاه های رشته های هنری، برخی از آنها (لابراتوار عكاسی، کارگاه چوب، رنگ، نقاشی، بافت، تصویر سازی و ...)