فاطمه کاتب ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) : 
معماری - سال ۱۹۹۸ - دانشگاه UCE انگلستان

كارشناسي ارشد:   

فوق لیسانس : معماری داخلی - سال ۱۳۵۹ - دانشگاه هنر (دانشکده هنرهای تزیینی)

فوق لیسانس : معماری - سال ۱۹۹۴ - دانشگاه UCE انگلستان

 

كارشناسي :

 معماری داخلی - سال ۱۳۵۶ - دانشگاه هنر (دانشکده هنرهای تزیینی)

 

زمینه های تدریس

   معماری

   پژوهش هنر

   معماری داخلی

 طراحی پارچه و لباس

 هنرهای سنتی