خدیجه کریمی علویجه، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا، دانشکده ادبیات، گروه زبان و ادبیات انگلیسی

تحصیلات

دكتري (Ph.D) : 

رشته آموزش زبان انگلیسی (1393)، دانشگاه الزهرا (س)

عنوان رساله دکتری: تقویت استعمار الکترونیکی در آموزش زبان انگلیسی به کمک اینترنت؛ بازنمایی ایران در چهار تارنمای آموزشی زبان انگلیسی


كارشناسي ارشد:   

رشته آموزش زبان انگلیسی (1383)، دانشگاه الزهرا (س)

عنوان پایان ‌نامه: تاثیر مواد آموزشی اصلی بر انگیزه یادگیرندگان ایرانی زبان انگلیسی

كارشناسي :

دبیری زبان انگلیسی (1376)، دانشگاه الزهرا (س)

 

زمینه های تدریس

 مقطع کارشناسی

 • زبانشناسی

 • آواشناسی

 • تهیه و تدوین مواد آموزشی زبان انگلیسی

 • روش تحقیق

 • آزمون‌سازی و ارزشیابی تحصیلی

 • روش‌های تدریس زبان انگلیسی

 • فن ترجمه

 • خواندن و درک مفاهیم متون انگلیسی

 • زبان تخصصی رشته‌های علوم قرآن و حدیث، زبان و ادبیات عربی، مهندسی مکانیک، مطالعات خانواده

 • انگلیسی به‌عنوان زبان دوم رشته مترجمی زبان فرانسه

 • زبان عمومی رشته‌های علوم قرآن و حدیث، مهندسی برق، مهندسی عمران، میکروبیولوژی، مطالعات خانواده، روانشناسی، اقتصاد، علوم اجتماعی، حسابداری، مطالعات خانواده، هنر، علم اطلاعات 

 

     مقاطع تحصیلات تکمیلی
 

 • زبانشناسی

 • زبانشناسی کاربردی

 • تحلیل گفتمان در آموزش زبان

 • جامعه‌شناسی زبان

 • تهیه و تدوین مواد آموزشی

 • انگلیسی با اهداف ویژه

 • زبان انگلیسی تخصصی رشته‌های علوم قرآن و حدیث و زبان و ادبیات عربی