افسانه کمالی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

 • بررسی آکاهی‌ها،نگرش‌ها و رفتارهای ایرانیان –منوچهر محسنی –دبیرخانه شورای فرهنگی عمومی کشور-1379 - افسانه کمالی کتاب ماه علوم اجتماعی شماره 39د40 - 1379
 • رهیافت مشارکت زنان در توسعه :پیش‌شرط‌ها و موانع –زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان ) – شماره 1- افسانه کمالی -1380
 • Legal literacy: A Tool for Women’s Empowerment .Margaret Schuler and Sakuntala .افسانه کمالی _ کتاب ماه علوم اجتماعی - شماره 43و 44_  1380Kadirgamar-Rajasisnamar (Eds.) .
 • مفهوم جوانی جمعیت و آثار اقتصادی اجتماعی مترتب بر آن افسانه کمالی نمایه پژوهش شماره 17 - 1380 .
 • بازتاب مسایل جامعه در بازار کتاب افسانه کمالی کتاب ماه علوم اجتماعی شماره 43و 44  -1380 .
 • مشارکت اجتماعی زنان-ژاله شادی‌طلب،افسانه کمالی-زنان در توسعه و سیاست (پژوهش زنان ) شماره 4 - 1381 .
 • فمینیسم محض :بازخوانی مفاهیم به سبک فمینیستی افسانه کمالی-مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان شماره 3 1382
 • آموزش حقوق انسانی زنان و دختران افسانه کمالی کتاب ماه علوم اجتماعی شماره 88 1382 .
 • اعتماد،اجتماع و جنسیت:بررسی تطبیقی اعتماد متقابل دربین دو جنس -تقی آزاد ارمکی،افسانه کمالی- مجله جامعه‌شناسی ایران شماره 18- 1383 .
 • زنان :فقر مضاعف- افسانه کمالی رفاه اجتماعی سال سوم شماره12  - بهار 1383 .
 • زبان و نابرابری جنسیتی:فرادستی و فرودستی در زبان   افسانه کمالی-کتاب ماه علوم اجتماعی-شماره 83 1383 .
 • آموزش حقوق انسانی زنان و دختران افسانه کمالی کتاب ماه علوم اجتماعی بهمن 1383 .
 • آنهایی که نادیده گرفته شده‌اند- افسانه کمالی- کتاب ماه علوم علوم اجتماعی شماره 88 -1383  .
 • شاخه آکادمیک جنبش آزادی‌بخش زنان افسانه کمالی-کتاب ماه علوم اجتماعی شماره 92 و 93 -1384 .
 •  سرمایه اجتماعی شبکه و اعتماد متقابل بین شخصی سوسن باستانی،افسانه کمالی،مریم صالحی هیکوئی مجله علوم اجتماعی سال شانزدهم  شماره 61 1387 .
 • بازنمایی تجربه زنانه در رمانهای پرفروش-افسانه کمالی،محسن گودرزی،زینب حاجتی- مجله مطالعات زنان سال هفتم شماره 3- 1388.
 • بازگشت زنان به عرصه؛آیا زنان از نقطه کرنر گل به خودی می‌زنند؟ افسانه کمالی- آیین شماره 30 و 31 -  1389.
 • زنان و اعتماد :مطالعه تطبیقی اعتماد زنان شهر تهران در دو منطقه 3 و 16 افسانه کمالی ،لاله اسکندری مجله مطالعات زنان سال نهم شماره 1 - 1390 .
 • بررسی عوامل موثر بر تفکر انتقادی در میان دانش آموزان مقطع متوسطه دبیرستانهای شهر مشهد-افسانه کمالی، زهرا خاوری-جامعه‌شناسی آموزش و پرورش سال اول شماره 1- 1390 .
 • بررسی رابطه سرمایه اجتماعیبا احساس امنیت اجتماعی در میان مادران کودکان کم‌توان  ذهنی- 1390، افسانه کمالی، محمدتقی شیخی، ثریا جهان‌آرای - برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی - شماره 8
 • میزان و عوامل موثر بر مصرف تظاهری در دو منطقه 3 و 16 شهر تهران – افسانه کمالی ،لعیا خودکاری- 1392-مطالعات فرهنگی.
 • بررسی رابطه سرمایه اجتماعی خانواده و مشارکت دینی با هویت دینی نوجوانان خدیجه سفیری ،افسانه کمالی ،نرجس خاتون مصلح مجله جامعه‌شناسی ایران _دوره پانزدهم شماره 3 پاییز .1393
 • بررسي رابطه هويت ملي و احساس امنيت اجتماعي در ميان شهروندان بالاتر از 18 سال شهر تهران- علی رجبلو، افسانه کمالی، فاطمه رازکردانی شراهی-مجله جامعه شناسی ایران-دوره شانزدهم-شماره 4- 1394.
 • بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی سازمانی بر عملکرد کارکنان ادارات مخابرات شهر تهران- مرضیه موسوی، افسانه کمالی، ساره عزیزی -1394 .نامه انجمن.

 

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی

 • بررسی مسایل جمعیتی در کتاب‌های دوره راهنمایی -1377.
 • مسئله جوانان و مسایل جوانان-افسانه کمالی -1380.
 • زنان: بسته‌ترین حلقه زنجیر فقر- ژاله شادی‌طلب ،افسانه کمالی-1381.
 • اعتماد اجتماعی حلقه مفقوده توسعه ایران افسانه کمالی -1383.
 • قانون و توانمندسازی زنان افسانه کمالی- 1383 .
 • بررسی تغییرات ارزشی در ساکنان منطقه پارس جنوبی 1383 .
 • نقش دوگانه زنان در بازتولید ساختار خشونت -افسانه کمالی-  1387.
 • چالش‌های اساسی در انجام پژوهش‌های ملی افسانه کمالی -1389 .
 • مطالعات اجتماعی در ایران :رویکردها و آسیب‌ها افسانه کمالی -1389.
 • بومی شدن علوم انسانی و سوالات وجودی افسانه کمالی -1390 .
 • بنیان‌های فقر و غنای تفکر اجتماعی در ایران معاصر-1390.
 • بررسی رابطه هویت ملی و احساس امنیت اجتماعی در میان شهروندان بالاتر از 18 سال شهر تهران علی رجبلو،افسانه کمالی ،فاطمه رازکردانی شراهی- 1393.
 • بررسی میزان استفاده از سرمایه جنسی در میان زنان و مردان در مناطق 3 و 16 شهر تهران افسانه کمالی ،سوسن باستانی،فاطمه کافی- 1393 .
 • سرمایه اجتماعی سازمانی ،کارآفرینی و توسعه ملی-1394.
 • هویت علمی دانشجویان و سرمایه اجتماعی خانواده افسانه کمالی،منصوره اعظم آزاده ،عفیفه سجادیان موسوی-1395 .
 • مطالعه انسجام‌های معاشرتی ،اظهاری،ساختاری و رابطه آنها با یکدیگر در خانواده‌های شهر تهران-خدیجه سفیری،افسانه کمالی و زهرا مُلا -1395 .
 • بررسی گرایش دانش‌آموزان مقطع راهنمایی به مصرف اینترنت و شبکه‌های اجتماعی 1395.

 

 

طرحهای پژوهشی

 

 • مطالعه نگرشهای اجتماعی فرهنگی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت تهران- مجری افسانه کمالی دانشگاه علم و صنعت و ایران -1379
 • بررسی میزان و ابعاد مشارکت اجتماعی زنان شهر تهران و عوامل موثر بر آن مجری ژاله شادی‌طلب ،علیرضا محسنی تبریزی،محمود قاضی طباطبایی ،مجید کوششی،افسانه کمالی و سحر مرانلو- مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران -1380
 • مطالعه  ملی تمایل به خشونت جمعی در جوامع شهری وزارت کشور-مجری افسانه کمالی وزارت کشور - 1382
 • ایران و اینترنت - مجری سوسن باستانی همکار اصلی تحقیق افسانه کمالی- تکفا 1384
 • مطالعه  تحلیلی مضیقه ازدواج در ایران افسانه کمالی ،مجید کوششی شورای عالی انقلاب فرهنگی-  1383  
 • ایران و اینترت مجری سوسن باستانی همکار اصلی تحقیق افسانه کمالی-بانک توسعه اسلامی 1386
 • ایران و اینترت مجری سوسن باستانی همکار اصلی تحقیق افسانه کمالی-بانک توسعه اسلامی 1388
 • ایران و اینترت مجری سوسن باستانی همکار اصلی تحقیق افسانه کمالی-بانک توسعه اسلامی 1390
 • مطالعه ملی مسایل و مشکلات دختران جوان(با تاکید بر زنان و دختران جوان ) - مجریان منصوره اعظم آزاده ، سوسن باستانی و افسانه کمالی- سازمان ملی جوانان -1386
 • مطالعه ملی مسایل و مشکلات دختران جوان(با تاکید بر زنان و دختران جوان ) - مجریان منصوره اعظم آزاده ، سوسن باستانی و افسانه کمالی- سازمان ملی جوانان -1387
 • مطالعه ملی مسایل و مشکلات دختران جوان(با تاکید برگروه‌های سنی و مناطق ) - مجریان منصوره اعظم آزاده ، سوسن باستانی و افسانه کمالی- سازمان ملی جوانان -1387
 • مطالعه سرمایه اجتماعی در استان قم طرح آمایش سرزمین قم استانداری قم - 1390
 • مطالعه سرمایه اجتماعی در شهر تهران مجریان  مرحوم دکتر عبداللهی ،سوسن باستانی و افسانه کمالی-معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران - 1391.
 • مطالعه مسایل اجتماعی فرهنگی منطقه مکوران- 1397-1395 .

 

اختراع/اکتشاف/اثربدیع و ارزنده هنری

 

 

افتخارات/جوایز

 

کتب تألیف/ترجمه شده

 • افسانه کمالی  - امنیت عینی و ذهنی زنان در ایران - در کتاب چالش های فرهنگی و اجتماعی زنان، خدیجه سفیری، تهران: شورای عالی انقلاب فرهنگی-1380.
 • افسانه کمالی سرمایه اجتماعی خانواده :چهارچوبی برای تحلیل وضعیت زنان شهر تهران در زنان و زندگی شهری کتاب ششم :زنان و سرمایه اجتماعی ، دفتر امور بانوان شهرداری تهران - 1391 .
 • مقدمه‌ای بر جامعه شناسی مهارتی خانواده نویسندگان:وارن کید و لیز استیل .ترجمه دکتر فریبا سیدان وافسانه کمالی 1389   انتشارات دانشگاه الزهرا.
 • مرضیه موسوی ،افسانه کمالی  و دیگران مشارکت اجتماعی زنان در ایران 1390 -1380 گزارش وضعیت اجتماعی  زنان در ایران 1390 -  1380- ویراستار فاطمه جواهری نشر نی 1380 .
 • تحلیل  همبستگی  متعارف نویسنده بروس تامپسون- ترجمه و تالیف افسانه کمالی- انتشارات جامعه شناسان(زیرچاپ).
 • تحلیل نسلی نویسنده :نروال دی گلن ترجمه افسانه کمالی انتشارات جامعه شناسان (زیر چاپ).


 

سایر پژوهش ها

 

 • رابطه بین انواع سرمایه با انسجام‌های معاشرتی ،اظهاری،ساختاری در خانواده‌های شهر تهران

استاد راهنما :افسانه کمالی ،استاد راهنما :خدیجه سفیری ،دانشجو :زهرا مُلا،

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی - 1394.

 

استاد راهنما: خدیجه سفیری ، استاد مشاور: افسانه کمالی ، دانشجو: الهه فرجی ،

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی - 1394 .

 

استاد راهنما: افسانه کمالی ، استاد راهنما: سوسن باستانی ، دانشجو: مژده زمانی ترک ،

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی - 1393 .

 

استاد راهنما: افسانه کمالی ، استاد مشاور: سوسن باستانی ، پدیدآور: فاطمه کافی ،

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی - 1393.

 

استاد راهنما: محمد تقی شیخی ، استاد راهنما: فرناز ناظرزاده کرمانی، استاد مشاور: افسانه کمالی ، دانشجو: نسیم دشتی ،

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی - 1393 .

 

استاد راهنما: سوسن باستانی ، استاد مشاور: افسانه کمالی ، دانشجو: سمیه ابن علی ،

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی - 1393.

 

استاد راهنما: سوسن باستانی ، استاد مشاور: افسانه کمالی ، دانشجو: مژده طلابیگی ،

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی 1393.

 

استاد راهنما: خدیجه سفیری ، استاد راهنما: افسانه کمالی ، دانشجو: ملیحه اسلامی ،

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی 1393 .

 

 • فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و رابطه آن با روابط متقابل همسران

استاد راهنما:یعقوب موسوی ، استاد راهنما :افسانه کمالی ، دانشجو :مریم ثمره هاشمی ،

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی 1393.

 

استاد راهنما: افسانه کمالی ، استاد مشاور: مریم قاضی نژاد ، دانشجو: فهیمه نیکنام نیلی ،

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی - 1393 .

 

استاد راهنما: افسانه کمالی ، دانشجو: زینب عباسی ،

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی - 1393 .

 

استاد راهنما: افسانه کمالی ، استاد مشاور: خدیجه سفیری ، پدیدآور: سمیه منصوری ،

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی - 1392 .

 

استاد راهنما: مرضیه موسوی خامنه ، استاد مشاور: افسانه کمالی ، دانشجو: ساره عزیزی ،

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی - 1392 .

 

استاد راهنما: علی رجبلو ، استاد مشاور: افسانه کمالی ، دانشجو: فاطمه رازکردانی شراهی ،

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی -1392 .

 

استاد راهنما: افسانه کمالی ، استاد مشاور: مریم قاضی نژاد ، دانشجو: منیر روزبهانی ،

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی - 1392

 

استاد راهنما: خدیجه سفیری ، استاد راهنما: افسانه کمالی ، دانشجو: نرجس خاتون مصلح ،

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی - 1392 

 

استاد راهنما: افسانه کمالی ، استاد مشاور: علی رجبلو ، پدیدآور: راضیه کوهستانی نژاد ،

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی - 1392 

 

استاد راهنما: خدیجه سفیری ، استاد مشاور: افسانه کمالی ، دانشجو: شیرین نوروزی ،

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی - 1392

 

استاد راهنما: افسانه کمالی ، استاد مشاور: مریم قاضی نژاد ، دانشجو: لیلا عیوضی لوشکانی ،

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی - 1391 

 

 • بررسي تاثير جهاني­شدن ارتباطات بر گرايش به حفظ­محيط شهروندان شهر تهران

استاد راهنما: یعقوب موسوی ، استاد مشاور: افسانه کمالی، دانشجو: مریم رضایی ،

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی - 1391 .

 

استاد راهنما: سوسن باستانی ، استاد مشاور: افسانه کمالی ، دانشجو: مژگان بهشتی زواره ،

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی - 1391.

 

استاد راهنما: افسانه کمالی ، استاد مشاور: مریم قاضی نژاد ، دانشجو: لعیا خودکاری ،

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی - 1390 .

 

استاد راهنما: افسانه کمالی ، استاد مشاور: شیرین احمدنیا ، دانشجو: اقدس عباسی ،

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی - 1390 .

 

استاد راهنما: محمد تقی شیخی ، استاد مشاور: افسانه کمالی ، دانشجو: ثریا جهان آرای ،

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی - 1389 .

 

استاد راهنما: افسانه کمالی ، استاد مشاور: غلامرضا غفاری ، دانشجو: لاله اسکندری ،

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی - 1388 .

 

استاد راهنما: خدیجه سفیری ، استاد مشاور: افسانه کمالی ، دانشجو: نجوا بابایی ،

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی - 1388.

 

استاد راهنما: افسانه کمالی ، استاد مشاور: مرضیه موسوی ، دانشجو: زهرا خاوری ،

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی 1388. 

 

استاد راهنما: افسانه کمالی ، استاد مشاور: محسن گودرزی ، دانشجو: زینب حاجتی ،

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی - 1387.

 

استاد راهنما: علی رجبلو ، استاد مشاور: افسانه کمالی ، دانشجو: حکیمه زارع ،

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی - 1387.

 

استاد راهنما: فریبا سیدان ، استاد مشاور: افسانه کمالی ، دانشجو: نرگس نجفی نژاد ،

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی - 1387 .

 

استاد راهنما: محمدتقی شیخی ، استاد مشاور: افسانه کمالی ، دانشجو: سارا سجادی نایینی ،

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی - 1386.

 

استاد راهنما: سوسن باستانی ، استاد مشاور: افسانه کمالی ، دانشجو: مریم صالحی هیکویی ،

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی - 1386 .