ناهیده کلاشی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

ناهیده کلاشی

عضو هیأت علمی دانشگاه الزهراء

 
                    

 

 

 

 

 

 

   دكتري (Ph.D) :زبان روسی، انستیتو دولتی زبان روسی پوشکین، روسیه

   كارشناسي ارشد:مطالعات روسیه، دانشگاه تهران

   كارشناسي :زبان روسی، دانشگاه تهران

 

   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده

   تلفن: 85692351 021

   دورنگار :88048038 021

   پست الکترونیک:n.kalashi@alzahra.ac.ir

   آیدی ارکید:https://orcid.org/0000-0001-8691-3959​