حجت الله جوانی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

ردیف

عنوان

نوع مقاله

نام نشریه

شماره

سال

علمی پژوهشی

مروری

علمی ترویجی

ارائه در همایش علمی

چاپ شده در دایره‌المعارف

سایر

1

معرفی و نقد کتاب «فرهنگ و رفتار اجتماعی»

 

 

 

 

 

P

فصلنامه مطالعات ملي

ش5

پاییز 1379

2

معرفی و نقد کتابThe Islamic Intellectual Tradition in Iran

 

 

 

 

 

P

فصلنامه مطالعات ملی

ش7

بهار 1380

3

ترجمه: "وجوه متعدد اسلام"

 

 

 

 

 

P

فصلنامه برگ فرهنگ

 

پاییز 1380

4

The main characteristics of shah waliullah Dehlavis Tassawuf

 

 

 

P The International seminar on shah waliullah dehlavi

 

 

Aligarh muslim university, India

 

1380

5

The Importance of Dialogue amonge Religions, an Islamic petspective

 

 

 

P International Seminar on the Concept of Man in Religions

 

 

Potsdam University Germany

 

1381

6

ترجمه:" هویت فرهنگی غرب یکدست نیست"

 

 

 

 

 

P

روزنامه ایران

 

پنجشنبه 30 بهمن 1382

7

ترجمه:"گفتگوی دین هندویی و مسیحیت از نگاه یک هندو"

 

 

 

 

 

P

اخبار ادیان

ش3

مرداد1382

8

تصوف در شبه قاره

 

 

 

 

P

 

دانشنامه جهان اسلام

 

1382

9

شأن شایان اورشلیم

 

 

 

 

 

P

اخبار ادیان

 

1382

10

ترجمه: "گفتگوی فرهنگها"

 

 

 

 

 

P

جامعه نو

سال دوم، ش19

1382

11

مقالات مربوط به ادیان

 

 

 

 

P

 

دایره المعارف کودکان و نوجوانان

انتشارات مدرسه

1383

12

معرفی کتاب "ادیان آسیایی"

 

P

 

 

 

 

کتاب ماه دین

 

خرداد 1383

13

ترجمه:"گزارشهایی از مهابهاراتا"

 

 

 

 

 

 

اخبار ادیان

ش9

شهریور1383

14

ترجمه: "دیدگاه اسلام درباره اهمیت معنوی بیت‌المقدس"

 

 

 

 

 

P

فصلنامه مطالعات خاورمیانه

سال یازدهم، ش3و4

پاییز و زمستان 1383

15

«چالش‌های انقلاب اسلامی در دهه های آینده»

 

 

 

P سمینار انقلاب اسلامی و بازتابهای فرهنگی آن

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

 

1384

16

ترجمه: ماهیت و مفهوم عرفان

 

 

 

 

 

P

مجله بیکران

 

پاییز 1384

17

"دین از نگاه استاد شریعتی"

 

 

 

 

 

P

مجموعه مقالات همایش استاد محمدتقی شریعتی

 

زمستان 1384

18

ترجمه"نقد اقتصاد نولیبرال از منظر دین بودایی و مسیحیت"

 

 

 

 

 

 

اخبار ادیان

 

1384

19

هویت دینی یا هویت های دینی

 

P

 

 

 

 

اسلام پژوهی دو فصلنامه الهیات

شماره1

پاییز و زمستان 1384

20

تأثیر و نقش دین در حوزه آگاهی و رفتار

 

 

 

 

 

سمينار انسان معاصر، دين و كاركردهاي آن

 

P

مجموعه مقالات همایش انسان معاصر، دین و کارکردهای آن، دانشگاه مازندران

 

1385

21

نقد تصوف از درون (بررسی اندیشه های انتقادی شاه ولی الله دهلوی)

P

 

 

 

 

 

مطالعات عرفانی دانشگاه کاشان

شماره4

پاییز و زمستان 85

22

ترجمه و نقد "بسمله"

P

 

 

 

 

 

مجله علوم قرآن و حدیث

سال سوم

1386

23

الدعوه الی الاصلاح الدینی فی ایران المعاصره

P

 

 

 

 

 

مجله العلوم الانسانیه

العدد 14 (2)

2007/1428

24

تأثیرپذیری روح‌الارواح سمعانی از حدیقه الحقیقه سنایی

 

 

 

 

 

P

چکیده مقالات همایش بین‌المللی حکیم سنایی

دانشگاه الزهراء (س)

دی 87

25

ناقد کرسی «بررسی تطبیقی اسماء الهی در ادیان توحیدی و غیرتوحیدی»

 

 

 

هيأت حمايت از كرسي هاي نظريه پردازي

 

P

 

دانشگاه الزهراء (س)

21/10/87

26

بررسی تحلیلی دیدگاه های سید جمال‌الدین اسدآبادی درباره دین و علم

 

 

 

جشنواره حكمت سينوي

 

 

چكيده مقالات جشنواره حکمت سینوی

همدان ـ دانشگاه بوعلی سینا

آبان88

27

تأثیر آموزه های عرفانی بر تقویت نهاد خانواده

 

 

 

 

 

P

چكيده مقالات اولین کنگره نقش زن در سلامت خانواده و جامعه

دانشگاه الزهراء(س)

اردیبهشت 88

28

جلوه های کلامی مثنوی

 

 

 

P

 

 

مجموعه مقالات همایش فروغ شمس جستاری در اندیشه‌های مولانا

دانشگاه آزاد اسلامی ایذه

زمستان 88

29

مفهوم نبوت در عهد عتیق و زبان عبری با مقایسه در قرآن

 

 

P

 

 

 

سفینه

سال هشتم، شماره31

تابستان 90

30

خدمات ادبیات فارسی به تصوف هندی

 

 

 

(مجموعه مقالات)

 

 

همایش بررسی پیوندهای فرهنگی- ادبی ایران و هند با تکیه بر جایگاه همدان

 

آذر90

31

منشا آفرینش و جایگاه انسان در شعر بیدل دهلوی

P

 

 

 

 

 

فصلنامه مطالعات شبه قاره

18

بهار 93

32

آموزه عشق عرفانی نزد بیدل دهلوی

 

 

P

 

 

 

 

فصلنامه علمی پژوهشی عرفانیات در ادب فارسی

ش4، پیاپی19

تابستان93

33

بررسی جریان های اصلاح اندیشه دینی در هندویئسم معاصر

P

 

 

 

 

 

فصلنامه مطالعات شبه قاره

ش20

پاییز 93

34

Different types of announcing the invisible things during the old testament

 

P

 

 

 

 

Indian Journal of Scientific Research

4(5)

2014

35

مطهری و اهتمام به مسائل اجتماعی در احیای تفکر دینی

*

 

 

 

 

 

فصلنامه علمی و پژوهشی شیعه شناسی

زمستان

1393

36

مولفه های احیای فکر دینی از منظر اقبال لاهوری و شهید مطهری

 

 

 

هشتمین جشنواره حکمت مطهر

 

 

 

 

1392

37

ترجمه مقاله" کوشش های شاه ولی الله دهلوی در اصلاح نظریه وحدت وجود"

 

 

 

 

 

 

مجموعه مقالات" ابن عربی پژوهی"

1

1393

38

ارتباط هویت دینی با سلامت زنان تحصیل کرده عشایر ایل شاهسون

 

 

 

International Conference on Humanities ,Psychology and Social Science

 

 

مجموعه مقالات همایش International Conference on Humanities ,Psychology and Social Science

 

زمستان 1394

39

ابعاد دینداری و تاثیر رسانه ها از دیدگاه دانشجویان تهرانی

 

 

 

اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی، فرهنگی و پژوهش دینی غدیر

 

 

مجموعه مقالات "اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی، فرهنگی و پژوهش دینی غدیر"

 

بهار 1395

40

Methodological Obstacles of Dialogue among Islamic Sects and Denominations

 

 

 

Workshop on Developing Comparative Methods in Religious Studies

 

 

Workshop on Developing Comparative Methods in Religious Studies

 

پاییز 1394

41

موانع دستیابی زنان به پست های مدیریتی

 

 

 

دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،روانشناسی و علوم اجتماعی

 

 

مجموعه مقالات "دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،روانشناسی و علوم اجتماعی"

 

زمستان 1394

42

نقد و بررسی کتاب" تاریخ تصوف 1"

 

 

 

 

 

 

فصلنامه نقد کتاب،کلام ،فلسفه و عرفان

 

بهار و تابستان 94

43

مقایسه کارکرد دین از دیدگاه فروید و یونگ

 

 

 

همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران

 

 

مجموعه مقالات همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران

 

زمستان 95

44

انسان و پرسش های اساسی او از منظر بیدل دهلوی

 

 

 

چهارمین عرس بین المللی بیدل

 

 

چکیده مقالات چهارمین عرس بین المللی بیدل

 

زمستان 95

 

پایان نامه 

 

ردیف

عنوان پایان نامه

نام دانشجو

دانشگاه محل انجام

مقطع

تاریخ دفاع

سمت

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

راهنما

مشاور

داور

1

جلوه‌های کلامی ترجمه رساله قشیریه

پروانه کرمی

دانشگاه الزهراء (س)

 

P

 

1384

 

P

 

2

بازتاب آرای کلامی هجویری در کشف المحجوب

کبری مرادی

دانشگاه الزهراء (س)

 

P

 

1386

 

P

 

3

اطوار دل در مثنوی

میترا فخرایی طهرانی نژاد

دانشگاه الزهراء (س)

 

P

 

1387

 

P

 

4

بررسي مقايسه اي آراء يونگ و عطار در باب تجربه ديني

ماریه اخلاص

دانشگاه الزهراء (س)

 

P

 

1389

P

 

 

5

خاتميت از نظر سه متفكر مسلمان معاصر (اقبال لاهوري، مطهري، شريعتي)

زهرا صالحی‌روش

دانشگاه الزهراء (س)

 

P

 

1389

P

 

 

6

نقش صوفيه در گسترش اسلام در شبه قاره هند از غزنويان تا آغاز گوركانيان

مریم علی‌پور جیرنده

دانشگاه الزهراء (س)

 

P

 

1390

 

P

 

7

عفو در روابط فردي و اجتماعي از ديدگاه قرآن و عهدين

سعیده قطبی

دانشگاه الزهراء (س)

 

P

 

1390

 

P

 

8

بررسی ابعاد عرفاني شمنيسم

خدیجه کردستانی

دانشگاه الزهراء (س)

 

P

 

1390

P

 

 

9

مقايسه عشق در مثنوي مولوي و بهگودگيتا

خدیجه آقامحمدی

دانشگاه الزهراء (س)

 

P

 

1390

 

P

 

10

ويژگي هاي ايمان در عرفان مكتب خراسان (سده سوم و چهارم) و تأثير آن بر ديگر جريان هاي عرفاني

سمیه محمدزاده

دانشگاه الزهراء (س)

 

P

 

1390

 

P

 

11

تجربه عرفاني در اشعار سنايي غزنوي

خدیجه ابوترابی

دانشگاه الزهراء (س)

 

P

 

1390

 

P

 

12

مولفه هاي اگزيستانسياليستي انديشه ي ديني علي شريعتي با نظر به آراء كگارد و سارتر

مهرانگیز نعمتی

دانشگاه الزهراء (س)

 

P

 

1390

P

 

 

13

جريان شناسي نقد تصوف در دو سده اخير

عاطفه آل علي

دانشگاه الزهراء(س)

 

P

 

1390

P

 

 

14

تأثير پزشكي هند باستان بر پزشكي اسلامي تا پايان قرن پنجم هجري

بدريه محمدي بلبان آباد

دانشگاه الزهراء(س)

 

P

 

1390

 

P

 

15

اخبار از غيب در قرآن و عهد عتيق

شيرين رجب زاده

دانشگاه الزهراء(س)

 

P

 

1390

 

P

 

16

مهر و قهر خدا به بني اسرائيل در قرآن و عهد عتيق

زهرا محبي

دانشگاه الزهراء(س)

 

P

 

1390

 

P

 

17

ديدگاههاي سوامي سرسوتي دياننده و علامه اقبال لاهوري درباره اصلاح ديني

راحله قاسمي بارفروش

دانشگاه الزهراء(س)

 

P

 

1390

 

P

 

18

علل گرايش به جنبش هاي شبه معنوي در دوره معاصر

انسيه قنادزاده

دانشگاه الزهراء(س)

 

P

 

1390

P

 

 

19

بررسي تحليلي فوائد و كاركردهاي دين از منظر روانشناسان دين

بي بي معصومه باغي باغنو

دانشگاه الزهراء(س)

 

P

 

1390

P

 

 

20

مقايسه ي مفهوم «نجات» در عهد جديد و مثنوي مولانا

هانا حبيبي

دانشگاه الزهراء(س)

 

P

 

1390

P

 

 

21

تطبیق عالم کبیر و عالم صغیر در اوپنشید‌های کلاسیک با شیخ محمود شبستری

میترا اعظم روحی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران شمال

 

 

 

 

 

P

 

22

آراء محمد رشيدرضا درباره جريان‌هاي اسلامي و اديان ديگر

زهره زماني وجداني

دانشگاه الزهراء(س)

 

P

 

5/4/91

 

P

 

23

بررسي انتقادي ديدگاههاي محمدبن عبدالوهاب در خصوص اصول و اعتقادات اسلامي

فاطمه فرجي پور

دانشگاه الزهراء(س)

 

P

 

28/4/91

P

 

 

24

احیاء تفکر دینی از نظر اقبال لاهوری و مرتضی مطهری

طاهره جمشیدی

دانشگاه الزهراء(س)

 

P

 

30/11/91

P

 

 

25

معنویت گرایی مدرن و نسبت آن با دین

زهرا میقانی

دانشگاه الزهراء(س)

 

P

 

2/12/91

P

 

 

26

جایگاه عرفان اسلامی و نهضت های جدید دینی (نجدها) در جهان معاصر

مهدیه نصر اصفهانی

دانشگاه الزهراء(س)

 

P

 

9/12/91

 

P

 

27

ولایت از دیدگاه ابن عربی و ناقدان وی با تکیه بر آراء (شیخ حیدر آملی و علامه طباطبایی)

نفیسه بهشتی

دانشگاه الزهراء(س)

 

P

 

21/12/91

 

P

 

28

ترجمه و تحقیق کتاب سه فلسفه زندگی (کتاب جامعه، کتاب ایوب، غزل غزل ها) اثر پیتر کریفت

بتول قزل بیگلو

دانشگاه الزهراء(س)

 

P

 

25/11/91

 

P

 

29

تحول معنای زندگی در مکتب یوگا

زینب علی محمد

دانشگاه الزهراء(س)

 

P

 

28/11/91

P

 

 

30

نظریه آگوست کنت در باب دین و نقد آن در جهان مسیحی

حمیده امیریزدانی

دانشگاه الزهراء(س)

 

P

 

12/11/91

 

P

 

31

بررسی اندیشه های عرفانی بیدل دهلوی در غزلیاتش

سمیه خادمی

دانشگاه الزهراء(س)

 

P

 

21/10/92

P

 

 

32

ترجمه و تحقیق کتاب ادیان، ارزشها و تجارب اوج

زهرا اکبری

دانشگاه الزهراء(س)

 

P

 

15/7/92

P

 

 

33

بررسی جریان های اصلاح اندیشه دینی در هندوییسم معاصر: بر هماسمج و آریا سمج

 

مرسا غلام زاده

دانشگاه الزهراء(س)

 

P

 

13/11/92

 

P

 

 

34

دعا از دیدگاه مولوی (با تکیه بر مثنوی) و حافظ

زینب حیدراوغلی

دانشگاه الزهراء(س)

 

P

 

5/11/92

 

P

 

 

35

کارکرد انبیاء و فلسفه احکام در آثار مولانا جلال‌الدین بلخی

محدثه اشعری

دانشگاه الزهراء(س)

 

P

 

92

P

 

 

36

ترجمه و تحقیق کتاب قرائت نهضت های جدید دینی(نجدها) تاریخچه و اعتقادات کلیسای جهانی و فاتح

علی محمدی

دانشگاه الزهراء(س)

 

P

 

92

 

P

 

37

نقد و بررسی کتاب محمد اثر ماکسیم رودنسون صفحات 38-98

یگانه ابراهیمی

دانشگاه الزهراء(س)

 

P

 

92

راهنمای دوم

 

 

38

تاریخچه و عقاید کلیسای یعقوبیه

سمیرا عباسی

دانشگاه الزهراء(س)

 

P

 

21/12/92

 

P

 

39

تبیین جایگاه زن از منظر ابن عربی و جلال الدین محمد مولوی

زهرا گنجی

دانشگاه الزهراء(س)

 

P

 

26/6/93

P

 

 

40

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر روابط فرازناشویی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر تهران

 

لیلا صالح آبادی

دانشگاه الزهراء(س)

 

 

 

30/6/93

 

P

 

41

مقایسه آرای شیخ احمد سرهندی و شاه ولی الله دهلوی درباره وحدت وجود و وحدت شهود

مهدیه سرلک

دانشگاه الزهراء(س)

 

P

 

12/7/93

P

 

 

42

بررسی مفهوم خودی در اندیشه اقبال

راضیه حسن زاده

دانشگاه الزهراء(س)

 

P

 

12/7/93

P

 

 

43

خانواده و آموزه های عرفان اسلامی

سعیده شریفی پیرجل

دانشگاه الزهراء(س)

 

P

 

12/7/93

P

 

 

44

ترجمه کتاب" آیا ایمان جایی دارد؟ اثر فیل ذاکرمن

رخساره ثابتی

دانشگاه الزهراء(س)

 

P

 

12/7/93

P

 

 

45

اهداف تربیتی آموزه های عرفانی امام علی (ع) در نهج البلاغه

زهرا گلشن آرایی

دانشگاه الزهراء(س)

 

P

 

14/7/93

 

P

 

46

بررسی دیدگاههای ماکس وبر درباره نقش و کارکرد دین

فریبا خادمی

دانشگاه الزهراء(س)

 

P

 

29/11/93

P

 

 

47

زمینه های گفتگوی ادیان با تکیه بر اسلام و مسیحیت

کبری اسلامی طالشمکاییل

دانشگاه الزهراء(س)

 

*

 

24/01/93

 

**

 

48

ارتباط بین هویت دینی با سلامت روان زنان تحصیل کرده عشایر ایل شاهسون

فاطمه عزیز زاده

دانشگاه الزهراء(س)

 

*

 

11/12/93

 

**

 

49

الگوهای بازنمایی باور به تناسخ هندویی در سه فیلم سینمایی غرب

لیلا صادق بزرگی

دانشگاه الزهرا(س)

 

*

 

28/06/94

**

 

 

50

مقایسه مفهوم "مایا" در تفکر هندو و"امر" در سنت اسلامی

فهیمه ضامن

دانشگاه الزهرا(س)

 

*

 

28/06/94

 

**

 

51

رابطه ارزشهای اخلاقی و سیاسی در دین یهود با تکیه بر کتب انبیا

فاطمه محمدی کلهری

دانشگاه الزهرا(س)

 

*

 

28/06/94

 

**

 

52

بررسی معنویت گرایی از دیدگاه وین دایر متفکر معاصر مسیحی

رویا نوروزی

دانشگاه الزهرا(س)

 

*

 

31/06/94

 

**

 

53

بررسی دیدگاه ماکس وبر و محمد تقی جعفری در باره کارکرد دین

طاهره احمدی فیروزجایی

دانشگاه الزهرا(س)

 

*

 

31/06/94

راهنمای اول

 

 

54

بررسی تحلیلی آراء و اندیشه های دالایی لاما

مریم شرفپور

دانشگاه الزهرا(س)

 

*

 

31/06/94

**

 

 

55

معنای زندگی از دیدگاه مولوی و ویکتور فرانکل

هاجر آقایی

دانشگاه الزهرا(س)

 

*

 

31/06/94

راهنمای اول

 

 

56

مقایسه آرای کلیفورد گیرتز و ایوانز پریچارد

زهرا ناطقی

دانشگاه الزهرا(س)

 

*

 

29/10/94

***

 

 

57

ترجمه و تحقیق فصل سوم کتاب "رابعه و زنان عارف"

حمیده حسینا

دانشگاه الزهرا(س)

 

*

 

29/10/94

 

**

 

58

مفهوم جادو در مهابهارات و اقسام و مصادیق آن

سیما حسینی

دانشگاه الزهرا(س)

 

*

 

22/12/94

راهنمای اول

 

 

59

حجاب به مثابه یکی از مصادیق حیات دینی در دانشکده الهیات دانشگاه الزهرا و جامعه الزهرای قم: بررسی آسیب شناختی

زریندخت بروجردیان

دانشگاه الزهرا(س)

 

*

 

28/04/95

راهنمای دوم

 

 

60

ترجمه و نقد کتاب فرقه ها و ادیان جدید اثر داگلاس ای کوان ،دیوید جی بروملی

فرزانه پشتکوهیان باوی

دانشگاه الزهرا(س)

 

*

 

27/06/95

**

 

 

61

مقایسه کارکرد دین از دیدگاه ماکس وبر و کلیفورد گیرتز

ثریا ابراهیمی یگانه

دانشگاه الزهرا(س)

 

*

 

27/06/95

**

 

 

62

مقایسه دیدگاه مولوی و کی یر کگارد در خصوص رنج های بشری

صفورا آبریز

دانشگاه الزهرا(س)

 

*

 

11/10/95

**

 

 

63

جایگاه شریعت در طریقه ی ملا حسینقلی همدانی

عصمت طیب

دانشگاه الزهرا(س)

 

*

 

11/10/95

 

**

 

64

اندیشه های حکمی و تربیتی کنفوسیوس و امام علی(ع)

مرضیه حیدری

دانشگاه الزهرا(س)

 

*

 

11/10/95

**

 

 

65

ترجمه و تحقیق کتاب " روش نقد تاریخی "اثر ادگار کرنتز

فاطمه صبایی

دانشگاه الزهرا(س)

 

*

 

11/10/95

 

**

 

 

 

سخنرانی ها

 

ردیف

عنوان سخنرانی

محل سخنرانی

تاریخ

1

سخنرانی «مروری بر اندیشه‌های سید جمال‌الدین اسدآبادی»

P سمینار سراسری دانشجویان ایرانی شبه قاره هند

نشریه دانشگاه پنجاب

 

1376/1999

2

درآمدی تاریخی بر اندیشه های دکتر علی شریعتی

دانشگاه شیراز

1378

3

سخنرانی «گفتگوی ادیان و تکامل ادیان» -سمینار ادیان، جوان، ازدواج

دانشگاه الزهرا

1383

4

تقریب مذاهب اسلامی، ضرورتها و راهکارها

دانشکده الهیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

4/12/92

5

تقریب مذاهب، تفنن یا ضرورت

دانشگاه الزهرا(س)

25/9/92

6

طالقانی اصلاحگر دین

خانه فرهنگ ایران ،دهلی نو

1379/1999

7

تاثیر و نقش دین در حوزه آگاهی و رفتار

دانشگاه مازندران

1385/2006

8

The main characteristics of shah waliullah Dehlavis Tassawuf

A.M.U.India

2000

9

چالش های انقلاب اسلامی در دهه های آینده

دانشگاه آزاد گرمسار

1384

01

نیایش در شعر حافظ

دانشگاه الزهرا (س)

1388

11

عرفان در قران1

دانشگاه الزهرا(س)

1382

12

عرفان در قران2

دانشگاه الزهرا(س)

1383

13

جلوه های کلامی مثنوی

دانشگاه آزاد اسلامی ایذه

1388

14

The Importance of Dialogue among Religions,An Islamic Perspective

Potsdam University,Germany

2002

15

Universal Teachings of Mulana Jalal Al-din Rumi

Potsdam University,Germany

 

16

Viewpoints of some Shiite Thinkers on Religious Dialogues

LeypsiusHahse, Potsdam,Germany

2014

17

Manifestations of Religious Life in Iran

The Summer School “Secularization and its implications”,Potsdam University,P0tsdam,Germany

2014

19

اندیشه‌های سید جمال‌الدین اسدآبادی در باره علم ،دین و فلسفه

دانشگاه بوعلی سینا همدان

1388

20

دیدگاه های مولوی در باره مفهوم عشق

دانشگاه الزهرا(س)

1389

21

کارکرد عشق از نظر مولوی

دانشگاه الزهرا(س)

1389

22

نقد مبانی و موانع گفت و گوی ادیان

شانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

 

22

مبانی نظری افراطی گری

دانشگاه الزهرا(س)

1395

 

 

 

 

افتخارات/جوایز

ردیف

جوایز و تشویقات

1

کسب رتبه اول در آزمون کارشناسی ارشد ادیان و عرفان، 1369

2

موفقیت در آزمون اعزام به خارج از کشور بورسیه دکتری، 1371

3

پژوهشگر برتر دانشکده الهیات، 1380

4

پژوهشگر برگزیده دانشکده الهیات، 1384

5

پژوهشگر برگزیده دانشکده الهیات، 1385

6

پژوهشگر برگزیده دانشکده الهیات، 1386

7

پژوهشگر برتر دانشکده الهیات، 1387

8

پژوهشگر برگزیده گروه ادیان و عرفان 1394

9

استاد برگزیده آموزشی دانشکده( با انتخاب دانشجویان) 1394

10

استاد میهمان دانشکده فلسفه، دانشگاه پتسدام ، آلمان 1393

11

استاد برگزیده آموزشی دانشکده( با انتخاب دانشجویان)1395

12

استاد برگزیده آموزشی دانشگاه1396

13

استاد میهمان دانشکده فلسفه، دانشگاه پتسدام ، آلمان،1396

کتب تألیف/ترجمه شده

ردیف

عنوان

ناشر

تاریخ نشر

نوع اثر

تألیف

ترجمه

تصحیح نسخه خطی

1

الهيات سيستماتيك

دانشگاه الزهراء(س)

1383

 

 

ويرايش علمي

2

هندوئیسم و اسلام در هند

نشر علم

1391

*

*

 

3

تاریخ و جغرافیای تصوف

کتاب مرجع

1388

P

 

 

 

عضویت در مجامع علمی

ردیف

عضویت در مجامع علمی

1

مرکز پژوهش ادیان جهان

2

کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره

3

داور کتاب سال جمهوری اسلامی ایران (سال 1383)

4

نماینده دانشکده الهیات در شورای همکاری های علمی و بین المللی

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

ادیان، عرفان با تاکید بر مثنوی، روش شناسی ادیان