سمیه  جنگجوی شالدهی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

 

 

 On intrinsically ergodicity of synchronized systems, S. Jangjooye Shaldehi and D. Ahmadi Dastjerdi, Journal of Statistics  &  Management

Systems, 22(2019) 447-458

On semi-open codes and bi-continuing almost everywhere codes, D. Ahmadi Dastjerdi and S. Jangjooye Shaldehi, Topology and its Applications, 270, 2020

. On closing codes, S. Jangjooye Shaldehi, Bull. Korean Math. Soc. 55 (2018) No. 2, pp. 359-366

. On half-synchronized systems, S. Jangjooye Shaldehi, Mathematica, 85(81) (2016) 95-100

. Computations on sofic S-gap shifts, D. Ahmadi Dastjerdi and S. Jangjooye Shaldehi, Qual. Theory Dyn. Syst. (2013) 12:393

  .2654-2661( Dynamics and topology of S-gap shifts, D. Ahmadi Dastjerdi and S. Jangjooye Shaldehi, Topology and its Applications 159 (20 

Equivalencies between beta-shifts and S-gap shifts, D. Ahmadi Dastjerdi and S. Jangjooye Shaldehi,  Turkish Journal of Mathematics, (2014) 1-6

Gap Shifts as a generalization of Run-length-limited Codes, D. Ahmadi Dastjerdi and S. Jangjooye Shaldehi, British Journal of Mathematics & Computer Science, 4(19): 2765-2780, 2014

Generalizing the Asymmetric Run-length-limited Systems, D. Ahmadi Dastjerdi and S. Jangjooye Shaldehi,  British Journal of Mathematics & Computer Science, 4(8): 1134-1145, 2014

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی

سیستم‌های نیم-همزمان‌شونده، سمیه جنگجوی شالدهی، سیزدهمین سمینار بین‌المللی معادلات دیفرانسیل، سیستم‌های دینامیکی و کاربرد آنها، دانشگاه صنعتی اصفهان، 1395.

کدهای نیم-باز، سمیه جنگجوی شالدهی، یازدهمین سمینار هندسه و توپولوژی، دانشگاه یاسوج، 1400. 

افتخارات/جوایز

پژوهشگر برگزیده گروه ریاضی در هفته پژوهش سال 1397.