ناهید جلیلی مرند، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


ناهید جلیلی مرند، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
دانشیار گروه مترجمی زبان فرانسه


 دكتري (Ph.D) : آموزش زبان فرانسه از دانشگاه فرانش کونته، بزانسون

آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده ادبیات، گروه مترجمی زبان فرانسه

تلفن: 85692329

پست الکترونیک :djalili@alzahra.ac.ir