دکتر سهیلا جلالی کندری، عضو هیات علمی دانشگاه الزهراء(س) 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي و سایر

1. برتری بني اسرائيل در قرآن و تورات ،دانشگاه الزهراء، فصلنامه علوم انساني - ويژه نامه الهيات، شماره 26-27؛تابستان و پاييز 1377

2. حضور نظامي زنان در صدر اسلام ،دانشگاه الزهراء، فصلنامه علوم انساني ، شماره 46 و47، سال 1382

آداب مشاركت اجتماعي زنان از منظر اسلام ، دو فصلنامه علمي تخصصي تحقيقات علوم قرآن و حديث ،سال دوم، شماره دوم، (پياپي4)، 1384

4.جایگاه زن در قرآن کریم، دانشگاه الزهراء فصلنامه علوم انسانی،سال هفتم ، شماره 23، پاییز1376

5.پژوهشي درباره اصول اربع مائه، علوم حديث (فصلنامه)،شماره 6، زمستان 1376

6. قواميت، دامنه و آثار حقوقي براساس آیه 34 نساءTزن، حقوق و خانواده (دكتر سهيلا جلالي و اعظم البرز)Tسال اول ، ش 1،بهار و تابستان 91

7.گونه ها روایات تفسیری امام سجاد(ع) در حوزه تعیین مصداق، مطالعات قرآن و حدیث (دکتر سهیلا جلالی و عذرا میثاقی)، سال4، ش2،بهار و تابستان 90

مفهوم شناسی بصیرت توحیدی در نظام معنایی قرآن کریم با رویکردی بر تفاسیر عرفانی،مطالعات قرآن و حدیث (دکتر سهیلا جلالی، مهدی مطیع و نجمه‌سادات عاملی)،سال3، ش2،بهار و تابستان 89

9. ادامه را در رزومه ببینید

رزومه  (کلیک کنید)

زمینه های مورد علاقه پژوهشی

 

    موضوعات مختلف قرآني و حديثي

    معناشناسی واژگان قرآن و حدیث؛ تحلیل محتوا؛ مطالعات مقایسه‌ای قرآن و عهدین؛ تحلیل آراء مستشرقان و نواندیشان، مطالعات در حوزه زنان.

 

 

طرحهای پژوهشی

 

 

اختراع/اکتشاف/اثربدیع و ارزنده هنری

 

 

افتخارات/جوایز

فارغ التحصيل رتبه اول در مقطع كارشناسي از دانشگاه تهران سال و دريافت لوح تقدير از رياست جمهوري وقت 

فارغ التحصيل و رتبه اول كارشناسي ارشد از دانشگاه تربيت مدرس 

انتخاب پايان نامه دكتري به عنوان رتبه اول در ششمين دوره انتخاب پايان نامه هاي دانشجويي 

انتخاب پايان نامه دكتري به عنوان پژوهش شايسته تشويق در ششمين پژوهش فرهنگي 

دريافت لوح افتخار به عنوان مدرس پزوهشگر ممتاز قرآني دردومين همايش بانوان قرآن پژوه در تهران 

برگزيده شدن پايان نامه دكتري به عنوان رتبه اول در ششمين دوره انتخاب پايان نامه هاي برتر قرآني در دوازدهمين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم 

كسب عنوان پژوهشگر برجسته علوم قرآني در سال‌های تحصيلی مختلف  و تقدير از جانب رياست محترم دانشگاه

کتب تألیف/ترجمه شده

1.زن مسلمان ، پرده نشيني يا حضور اجتماعي تهران: انتشارات دانشگاه الزهراء،1383

2.يهود شناخت(تاملي بر انديشه،عمل و فرجام بني اسرائيل از نگاه 2 قرآن ) تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1380

3.مقاله"درخشش زنان مسلمان در عرصه ي علم و فرهنگ در صدر اسلام"، ازكتاب "قرآن در آينه پژوهش" تهران: هستي نما،1380

سایر فعالیت‌ها

 

 

عضويت در مجامع علمي

عضو هيأت مؤسس انجمن زنان پژوهشگر علوم اسلامي

دو دوره بازرس انجمن زنان پژوهشگر علوم اسلامی

عضو انجمن ایرانی مطالعات قرآن

عضو هيئت مديره انجمن ايراني مطالعات قرآن دوره سوم