کامیار ایزدی  ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

 

مقالات  بعد از Phd:

§  Mohsen Saadtapour, Sayye Kamyar Izadi, Mohammad Nasirifar, Hamed KavoosiPriority-based Clustering in Weighted Graph Streams”, Journal of Information Science and Engineering, 2018 (ISI Journal)

§     محمد جواد جعفری، فائزه عباس گوهری، لیلا امیدی، سید کامیار ایزدی، محمد حسین خوشگواه، تهیه و اعتبارسنجی یک نرم‌افزار جهت طراحی سیستم‌های تهویه صنعتی، مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت‌ها، (علمی-پژوهشی)، تابستان 1394

§     مجتبی رفیعی کرکوندی، سید کامیار ایزدی، یک معماری جدید برون‌سپاری پایگاه داده در بستر رایانش ابری از منظر چرخه حیات داده، مجله پدافند الکترونیکی و سایبری، (علمی-پژوهشی)، شهریور 1394

§     مجتبی رفیعی کرکوندی، سید کامیار ایزدی، تهدیدات و تمهیدات برون‌سپاری پایگاه داده، مجله پدافند غیر عامل، (علمی-ترویجی)، شهریور 1394

§  Sayyed Kamyar Izadi, Mostafa Haghjoo, “A New Approach to Concurrency Control in XML Databases”, Indian Journal of Science and Technology, 2014 (ISI Journal)

 

 

مقالات  دوران Phd:

 

§  Sayyed Kamyar Izadi, Mostafa Haghjoo, Theo Härder,  “S3: Processing tree-pattern XML queries with all logical operators” , Journal of Data and Knowledge Engineering , 2012  (ISI Journal - Q1)

§  Sayyed Kamyar Izadi, Theo Härder, Mostafa Haghjoo,  “S3: Evaluation of Tree-Pattern XML Queries Supported by Structural Summaries” , Journal of Data and Knowledge engineering, Elsevier, 2009 (ISI Journal - Q1) (Cited by 32 papers)

§  Sayyed Kamyar Izadi, Vahid Garakani, Mostafa Haghjoo, “Facilitating XML Query Processing Via Execution Plan”, 13th International CSI Computer Science (CSICC 2008), Kish, Iran, 2008

§  Sayyed Kamyar Izadi, Theo Härder, Mostafa Haghjoo, “Processing and Optimizing Tree Pattern Queries in Native XML Database Management Systems” , Grundlagen von Datenbanken, , Apolda, Germany, 76-80, 2008

§  Vahid Garakani, Sayyed Kamyar Izadi, Mostafa Haghjoo, Mohammad Harizi, “Ntjfsatnot: a novel method for query with not-predicates on xml data”, Sixteenth ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2007, Lisbon, Portugal, 885-88, 2007

§  Ali-Asghar Safaeei, Mehran Kamali, Mostafa Haghjoo, Kamyar Izadi, “Caching Intermediate Results for Multiple-Query Optimization”,  2007 IEEE/ACS International Conference on Computer Systems and Applications, AICCSA 2007, Amman, Jordan,  412-415, 2007

§  Kamyar Izadi, Fatemeh Asadi, Mostfa S. Haghjoo, “XPLC: A Novel Protocol for Concurrency Control in XML Databases”, 2007 IEEE/ACS International Conference on Computer Systems and Applications, AICCSA 2007, Amman, Jordan, 450-453, 2007

§  Kamyar Izadi, Mostafa Haghjoo, “A Genetic Algorithm for Horizontal Fragmentation To Reduce Network Traffic”, CSICC Computer Conference, 2006

 


مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی

 

§ مجتبی رفیعی کرکوندی، سید کامیار ایزدی, امنيت برون‌سپاري داده در بستر رايانش ابري از ديد چرخه حيات داده، همايش ملي مهندسي رايانه و مديريت فناوري اطلاعات، تهران، 1393

§ مریم تجری، سید کامیار ایزدی، " ارائه يك مكانيزم كنترل دسترسي براي پايگاه داده‌هاي ذاتاً XML"، نوزدهمين كنفرانس ملي سالانه انجمن كامپيوتر ايران، تهران, 1392

 

§  Sayyed Kamyar Izadi, Mostafa Haghjoo, “Processing Tree-Pattern Queries in XML Databases”, 1th National Conference on Computer Science, Engineering and Information Technology, Shiraz, Iran, 2012