کامیار ایزدی  ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) : مهندسی کامپیوتر - نرم افزار، دانشگاه علم و صنعت، 1390

كارشناسي ارشد:  مهندسی کامپیوتر - نرم افزار، دانشگاه علم و صنعت، 1382

كارشناسي : مهندسی کامپیوتر - نرم افزار، دانشگاه صنعتی اصفهان، 1380

 

زمینه های تدریس

پایگاه داده‌ها

مهندسی نرم افزار

اصول سیستم‌های کامپیوتری

مبانی نظریه محاسبه

ذخیره و بازیابی اطلاعات

ساختمان داده‌ها

برنامه سازی (مبانی و پیشرفته)