حمیدرضا گنجی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

 معاون پژوهشی و بین الملل دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا

 عضو شوراي مشاوران جوان رياست دانشگاه الزهرا

 نماینده مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد در کمیته کارآفرینی و نوآوری دانشگاه الزهرا

 عضو کمیته برنامه ریزی درسی گروه حسابداری

 عضو کمیته جذب، ترفیع و ارتقا گروه حسابداری

 استاد راهنمائي دانشجويان كارشناسي ارشد حسابداري شبانه ورودي 99

 عضو کارگروه آسیا واقیانوسیه مدیریت همکاری های علمی بین المللی دانشگاه الزهرا

 مسئول همكاري هاي بين المللي و ارتباط با اساتيد خارج از كشور دانشگاه الزهرا در گروه حسابداري

 عضو كميته پايش برنامه عملياتي دانشگاه الزهرا در گروه حسابداري

 

مدرس دانشگاه و مراکز آموزش عالی کاربردی

  • مرکز آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه الزهرا – دوره های آموزشی "فهم و تحلیل صورتهای مالی" و "اصول حسابداری" برای دوره MBA بازار سرمایه 
  • بانک ملت – دوره آموزشی "ارزیابی و گزارشگری کنترلهای داخلی در بانکها" برای بازرسان و حسابرسان داخلی سطح کشور 
  • بانک صادرات ایران – دوره آموزشی "حسابرسی عملیاتی" برای بازرسان و حسابرسان داخلی سطح کشور 
  • همکاران سیستم – دوره آموزشی "تجزیه و تحلیل صورتهای مالی" و دوره آموزشی "تکمیل اظهارنامه مالیاتی" برای علاقمندان و کارشناسان.
  • مرکز مالی ایران دوره های آموزشی "تحلیل بنیادی؛ کاربرد اکسل در حسابداری؛ درک و فهم صورتهای مالی" برای علاقمندان بازار سرمایه.

 

موسسه خیریه رفاه کودک – بنیاد کودک – عضو مستقل کمیته حسابرسی