حمیدرضا گنجی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

فایل ها و منابع درسی

با توجه به راه اندازی سامانه های آنلاین و آفلاین دانشگاه، بارگذاری فایلها، طرح درس و منابع علمي و درسي و همچنين ارتباط با دانشجویان گرامي از طریق سامانه های مذكور صورت مي پذيرد.

 

برنامه درسی

نيمسال تحصيلي مهر 1400

 • اصول حسابرسي 1
 • تئوري حسابرسی (ارشد)
 • حسابرسی داخلي (ارشد)

 

نيمسال تحصيلي بهمن 1399

 • حسابرسي 2
 • حسابرسی فناوری اطلاعات (ارشد) 
 • بررسي موارد خاص در حسابرسي (افته كاوي) (ارشد)
 • مسائل جاري حسابداري (ارشد)
 • سيستم هاي اطلاعات يكپارچه حسابداري مديريت (ارشد)

 

نيمسال تحصيلي مهر 1399

 • حسابرسي 1
 • مالیاتی 1
 • روش شناسي و منطق (ارشد)
 • بررسي موارد خاص در حسابرسي (افته كاوي) (ارشد)
 • بررسي مسايل كاربردي در حسابرسي (پروژه) (ارشد)
 • سیستم های اطلاعاتی حسابداری (ارشد)

 

نيمسال تحصيلي بهمن 1398

 • حسابداري میانه 2
 • مالیاتی 2
 • حسابرسي عمومي (ارشد)
 • بررسی موارد خاص درحسابداری (ارشد)
 • روش شناسي و منطق (ارشد)

 

نيمسال تحصيلي مهر 1398

 • حسابرسی فناوری اطلاعات (ارشد)
 • سیستم های اطلاعاتی حسابداری (ارشد)
 • بررسی موارد خاص درحسابداری (ارشد)